Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN KIỀU HOÀNG
Số thẻ: 175120115
Ngày hết hạn: 03/01/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: English
Email: hoangrocky2006@yahoo.com
Điện thoại: 0905 084 266
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ MAI
Số thẻ: 230180193
Ngày hết hạn: 14/12/2023
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Ngoại ngữ:
Email: k4dhqtdl.lemai@gmail.com
Điện thoại: 0355888448
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĂN ĐẠT
Số thẻ: 110130202
Ngày hết hạn: 13/12/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email: trandatvh@gmail.com
Điện thoại: 0973485640
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 294150116
Ngày hết hạn: 12/12/2023
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ: English
Email: phuongdlst1106@gmail.com
Điện thoại: 0939680687
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TUẤN
Số thẻ: 145180233
Ngày hết hạn: 12/12/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai, Thai
Email: tuannguyenduc0710@gmail.com
Điện thoại: 0949393619
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ THU HOÀI
Số thẻ: 145180234
Ngày hết hạn: 12/12/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: nguyenmauphuoc711@gmail.com
Điện thoại: 0363897427
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Văn Đạt
Số thẻ: 124180314
Ngày hết hạn: 10/12/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0979476843
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN THỊ MỸ LINH
Số thẻ: 280180133
Ngày hết hạn: 06/12/2023
Nơi cấp thẻ: Long An
Ngoại ngữ:
Email: mylinhphan95@gmail.com
Điện thoại: 0396253736
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRỊNH QUỐC TRUNG
Số thẻ: 238180354
Ngày hết hạn: 05/12/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: vinatourist.th@gmail.com
Điện thoại: 0903434157
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ ANH TRƯỜNG
Số thẻ: 230180192
Ngày hết hạn: 05/12/2023
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Ngoại ngữ:
Email: william,louis.edward@gmail.com
Điện thoại: 0965034091
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ THÁI AN
Số thẻ: 292150388
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thaian258@gmail.com
Điện thoại: 0939.301.863
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN QUANG HUY
Số thẻ: 110150379
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0983666936
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ ĐỨC CHUNG
Số thẻ: 110150381
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0986607920
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ ANH TUẤN
Số thẻ: 110150384
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email: vuanhtuan1082@gmail.com
Điện thoại: 0982844113
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN CÔNG HẬU
Số thẻ: 292150446
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tranconghau2412@gmail.com
Điện thoại: 0939987593
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch