Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HÀN VIẾT TRUNG
Số thẻ: 238190366
Ngày hết hạn: 04/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: huunghitour.hantrung@gmail.com
Điện thoại: 0349832833
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ VĂN VƯỢNG
Số thẻ: 238190367
Ngày hết hạn: 04/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Dulichachau.sale2@gmail.com
Điện thoại: 0915277167
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ TÚ
Số thẻ: 238190368
Ngày hết hạn: 04/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: letutravelth@gmail.com
Điện thoại: 0989294713
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HÀN THỊ THẢO
Số thẻ: 238190369
Ngày hết hạn: 04/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: phongvebinhan.th@gmail.com
Điện thoại: 0975875034
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG VĂN CAO
Số thẻ: 238190370
Ngày hết hạn: 04/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Achautourist.th@gmail.com
Điện thoại: 0979858884
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ AN
Số thẻ: 238190371
Ngày hết hạn: 04/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: trananachautourist.th@gmail.com
Điện thoại: 0986540332
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THẾ THIỆN
Số thẻ: 238190372
Ngày hết hạn: 04/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0961113007
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC QUỲNH
Số thẻ: 236130146
Ngày hết hạn: 26/03/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: donghungjsc@gmail.com
Điện thoại: 0985828515
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HÀ THỊ HỒNG
Số thẻ: 238190364
Ngày hết hạn: 26/03/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: hong91thieuhoang@gmail.com
Điện thoại: 0975945102
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 238190365
Ngày hết hạn: 26/03/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: thieuhoang.tour@gmail.com
Điện thoại: 0972954433
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ VINH ĐỆ
Số thẻ: 238190363
Ngày hết hạn: 22/03/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Vinhdehdu@gmail.com
Điện thoại: 0858220366
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI THỊ NGỌC DIỄM
Số thẻ: 283150185
Ngày hết hạn: 20/03/2024
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0977391844
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI MINH HUỆ
Số thẻ: 225190172
Ngày hết hạn: 20/03/2024
Nơi cấp thẻ: Phú Thọ
Ngoại ngữ:
Email: buiminhhue.moet@gmail.com
Điện thoại: 0383688988
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VÕ ĐĂNG CHÁNH
Số thẻ: 145190241
Ngày hết hạn: 20/03/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: dangchanh2108@gmail.com
Điện thoại: 0902780690
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG ĐỨC TÀI
Số thẻ: 154160105
Ngày hết hạn: 19/03/2024
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 01206077948
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch