Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: LÊ THỊ THANH THÙY
Số thẻ: 392200001
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thanhthuyqldtcantho@gmail.com
Điện thoại: 0859,981,718
Thẻ
Họ và tên: LÊ TUYỀN TRÂM
Số thẻ: 392200111
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tramle399@gmail.com
Điện thoại: 0931,329,575
Thẻ
Họ và tên: PHẠM VĂN ÚT
Số thẻ: 392200110
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: utpham0306@gmail.com
Điện thoại: 0905,731,613
Thẻ
Họ và tên: TÔ TRƯỜNG PHI LONG
Số thẻ: 392200109
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: totruongphilong2000@gmail.com
Điện thoại: 0912,869,260
Thẻ
Họ và tên: PHAN THỊ KIM HIỆN
Số thẻ: 392200108
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939,014,924
Thẻ
Họ và tên: PHAN TUYẾT NHI
Số thẻ: 392200107
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0799.680.053
Thẻ
Họ và tên: TRẦN GIA KHANG
Số thẻ: 392200106
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0787.882.891
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ YẾN NHI
Số thẻ: 392200105
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenthiyennhi@gmail.com
Điện thoại: 0855,207,749
Thẻ
Họ và tên: LÊ NGUYỄN MỸ DUYÊN
Số thẻ: 392200104
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: duyenteddy110998@gmail.com
Điện thoại: 0855,036,744
Thẻ
Họ và tên: ĐỖ THẾ VY
Số thẻ: 392200103
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thevydl@gmail.com
Điện thoại: 0939.572.073
Thẻ
Họ và tên: ĐẶNG THỊ THÚY AN
Số thẻ: 364200118
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: dangthithuyan13697@gmail.com
Điện thoại: 0962194124
Thẻ
Họ và tên: TỐNG KIM THANH
Số thẻ: 392200112
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: kimthanh101298@gmail.com
Điện thoại: 0793,968,708
Thẻ
Họ và tên: LÊ NGUYỄN NGỌC HÂN
Số thẻ: 392200113
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: lehankute1999@gmail.com
Điện thoại: 0795,410,798
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH
Số thẻ: 392200114
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenthikimkhanh0109@gmail.com
Điện thoại: 0934,106,029
Thẻ
Họ và tên: TRẦN THU CÚC
Số thẻ: 392200115
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thucuc.tran2306.ca@gmail.com
Điện thoại: 0392,784,578