Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: NGÔ VĂN THỌ
Số thẻ: 383190125
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939051054
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỲNH THU
Số thẻ: 383190126
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973457890
Thẻ
Họ và tên: MAI CHIẾN TÍCH
Số thẻ: 383190127
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: chientich1989@gmail.com
Điện thoại: 0987722211
Thẻ
Họ và tên: LÊ BẢO TOÀN
Số thẻ: 383190128
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: lbtoan.svhttdl@gmail.com
Điện thoại: 0908299859
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANG
Số thẻ: 383190129
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0969383837
Thẻ
Họ và tên: VÕ THỊ THÙY TRINH
Số thẻ: 383190130
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: thuytrinhbentre@gmail.com
Điện thoại: 0989126601
Thẻ
Họ và tên: TRẦN CÔNG TRUNG
Số thẻ: 383190131
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919320220
Thẻ
Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG TƯƠI
Số thẻ: 383190132
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: lethihongtuoi134@gmail.com
Điện thoại: 0965409497
Thẻ
Họ và tên: PHẠM TẤN VŨ
Số thẻ: 383190133
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: phamtanvubt90@gmail.com
Điện thoại: 0918102028
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN DUY YÊN
Số thẻ: 383190134
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: trinhhieukhang@gmail.com
Điện thoại: 0939729129
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI
Số thẻ: 383190135
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: nguyenthituongvi140193@gmail.com
Điện thoại: 0339795211
Thẻ
Họ và tên: VÕ THỊ MỸ HIỀN
Số thẻ: 364190117
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: myhiengl@gmail.com
Điện thoại: 0905700810
Thẻ
Họ và tên: TIÊU THỊ HUỲNH NHƯ
Số thẻ: 392190102
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0788891115
Thẻ
Họ và tên: LƯƠNG THỊ GIÀU
Số thẻ: 392190101
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: luonggiau1310@gmail.com
Điện thoại: 0854.550.694
Thẻ
Họ và tên: LÊ THỊ THANH THÙY
Số thẻ: 392200001
Ngày hết hạn: 30/11/-0001
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thanhthuyqldtcantho@gmail.com
Điện thoại: 0859,981,718