Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ
Họ và tên: VÀNG THỊ TRANG
Số thẻ: 302210181
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0789204406
Thẻ
Họ và tên: VÀNG DỈ PHÒ
Số thẻ: 302210182
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0824040555
Thẻ
Họ và tên: LÝ VĂN XIỂM
Số thẻ: 302210183
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0962865088
Thẻ
Họ và tên: Đinh Thị Diệp
Số thẻ: 306210137
Nơi cấp thẻ: Bắc Kạn
Ngoại ngữ:
Email: dinhthidiepbk@gmail.com
Điện thoại: 0976510728
Thẻ
Họ và tên: Nguyễn Lộc Trang
Số thẻ: 306210138
Nơi cấp thẻ: Bắc Kạn
Ngoại ngữ:
Email: nguyenloctrang@gmail.com
Điện thoại: 0399150188
Thẻ
Họ và tên: CAO THÀNH SANG
Số thẻ: 360210131
Nơi cấp thẻ: Bình Thuận
Ngoại ngữ:
Email: sang.homstay1122@gmail.com
Điện thoại: 0933375011
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG TẤN
Số thẻ: 360210132
Nơi cấp thẻ: Bình Thuận
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0946514590
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀI THƯ
Số thẻ: 360210133
Nơi cấp thẻ: Bình Thuận
Ngoại ngữ:
Email: hoaithunguyen1095@gmail.com
Điện thoại: 0392343707