Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
16
Họ và tên: VŨ QUỐC ANH HÀO
Số thẻ: 275180281
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: vuanhhaohd@gmail.com
Điện thoại: 0123.508 2129
17
Họ và tên: DƯƠNG VĂN THẮNG
Số thẻ: 296180165
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0949 470 494
18
Họ và tên: LƯƠNG THỊ MỘNG TRINH
Số thẻ: 282180375
Ngày hết hạn: 11/01/2023
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01668779910
19
Họ và tên: TRƯƠNG ĐỨC TOÀN
Số thẻ: 193180000
Ngày hết hạn: 08/01/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: truongductoan89@gmail.com
Điện thoại: 0908047246
20
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
Số thẻ: 145180001
Ngày hết hạn: 05/01/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Email: hongduyen264@gmail.com
Điện thoại: 0918058234
21
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NỠ
Số thẻ: 245180001
Ngày hết hạn: 05/01/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: hoanuirung.huonglinh@gmail.com
Điện thoại: 01672327899
22
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN GIÁP
Số thẻ: 238180002
Ngày hết hạn: 29/01/2021
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: Giaptourism@gmail.com
Điện thoại: 0986183585
23
Họ và tên: LÊ THỊ DUNG
Số thẻ: 238180000
Ngày hết hạn: 26/01/2021
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0976955016
24
Họ và tên: NGUYỄN QUANG VĨNH
Số thẻ: 238120143
Ngày hết hạn: 24/01/2021
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: QuangVinh2509@gmail.com
Điện thoại: 0989141342
25
Họ và tên: BÙI THANH QUÝ
Số thẻ: 217180147
Ngày hết hạn: 15/01/2021
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984422590
26
Họ và tên: PHẠM THỊ CÚC
Số thẻ: 296170164
Ngày hết hạn: 28/12/2020
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: phamthicuccm90@gmail.com
Điện thoại: 0944 619 759
27
Họ và tên: PHẠM HOÀNG TRỌNG HIẾU
Số thẻ: 283170228
Ngày hết hạn: 28/12/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: phamhoangtronghieudt@gmail.com
Điện thoại: 0937900287
28
Họ và tên: TRẦN THỊ HOÀNG
Số thẻ: 145170224
Ngày hết hạn: 22/12/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Email: annee.tran1908@gmail.com; anaee.tran1908@gmail.com
Điện thoại: 01236910234
29
Họ và tên: LÊ ĐĂNG TUẤN
Số thẻ: 275170277
Ngày hết hạn: 22/12/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0908.141439
30
Họ và tên: HỨA THỊ LỆ
Số thẻ: 204170124
Ngày hết hạn: 21/12/2020
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: lebabe90@gmail.com
Điện thoại: 0911560990

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch