Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
16
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Số thẻ: 283140176
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01233585887
17
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN
Số thẻ: 283140177
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0916742241
18
Họ và tên: LÊ THỊ HUYỀN
Số thẻ: 238170328
Ngày hết hạn: 01/09/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: huyenlt.sldtbxh@gmail.com
Điện thoại: 0974577429
19
Họ và tên: ĐỖ ĐỨC CẢNH
Số thẻ: 158140112
Ngày hết hạn: 30/08/2020
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Email: canhducdo@gmail.com
Điện thoại: 0964.657.964
20
Họ và tên: LÊ HỮU NGUYÊN PHƯƠNG
Số thẻ: 275170268
Ngày hết hạn: 29/08/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: phuong.dulichthailoan@gmail.com
Điện thoại: 0908.795 462
21
Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 238170321
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0983054778
22
Họ và tên: BÙI VĂN VIẾT
Số thẻ: 238170322
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: buiviet939@gmail.com
Điện thoại: 0986730888
23
Họ và tên: DƯƠNG XUÂN THỌ
Số thẻ: 238170323
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: mcdinhtho@gmail.com
Điện thoại: 0965920491
24
Họ và tên: MAI VĂN CẢNH
Số thẻ: 138170001
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: maicanh1977@gmail.com
Điện thoại: 0949128565
25
Họ và tên: LÊ MINH ĐỨC
Số thẻ: 238170324
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: leminhducvhnt@gmail.com
Điện thoại: 01638023799
26
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TIẾN
Số thẻ: 238170325
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: nguyendinhtiendl@gmail.com
Điện thoại: 0978023109
27
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ HỒNG
Số thẻ: 238170326
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: htkyniem1@gmail.com
Điện thoại: 01694816086
28
Họ và tên: PHẠM VIẾT CƯƠNG
Số thẻ: 238170327
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: phamvietcuong.ts4@gmail.com
Điện thoại: 0938989789
29
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG
Số thẻ: 238170320
Ngày hết hạn: 22/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: truongxuyenviet@gmail.com
Điện thoại: 0915828646
30
Họ và tên: MAI XUÂN HIỆU
Số thẻ: 238170319
Ngày hết hạn: 21/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: maixuanhieu.1990@gmail.com
Điện thoại: 0979012582

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch