Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ ĐÌNH TỨ
Số thẻ: 208110107
Ngày hết hạn: 16/04/2024
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 09871169777
Thẻ Nội địa
Họ và tên: QUYỀN KIM CHÍNH
Số thẻ: 208190130
Ngày hết hạn: 16/04/2024
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email: quyenchinh86@gmail.com
Điện thoại: 0363687775
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ HẢI
Số thẻ: 238190374
Ngày hết hạn: 12/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: khamphavietravel@gmail.com
Điện thoại: 0912229683
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CỪ
Số thẻ: 202130103
Ngày hết hạn: 11/04/2024
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: nguyencuhagiang@gmail.com
Điện thoại: 0976119884
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY HƯỜNG
Số thẻ: 238190373
Ngày hết hạn: 11/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: thuyhuongvnh@gmail.com
Điện thoại: 0962140889
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Trần Cao Nhơn
Số thẻ: 145190243
Ngày hết hạn: 11/04/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: trancaonhon11@gmail.com
Điện thoại: 0399994002 - 0843103498
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Trương Khắc Sơn
Số thẻ: 145190244
Ngày hết hạn: 11/04/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: khacson204@gmail.com
Điện thoại: 0918819111
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐỖ MƯỜI
Số thẻ: 202190119
Ngày hết hạn: 11/04/2024
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: nguyenmuoi.88@gmail.com
Điện thoại: 0961352199
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thị Lương
Số thẻ: 245190141
Ngày hết hạn: 11/04/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: luongtx5@gmail.com
Điện thoại: 0364552807
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN KIÊN CƯỜNG
Số thẻ: 202190120
Ngày hết hạn: 11/04/2024
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0988586223
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHAN MINH TIẾN
Số thẻ: 183100116
Ngày hết hạn: 10/04/2024
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: French
Email: tienhamlongbentre@gmail.com
Điện thoại: 0975496945
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM ĐỨC HUY
Số thẻ: 210190104
Ngày hết hạn: 10/04/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0398398486
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HUỲNH DUY LONG
Số thẻ: 292150461
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: huynhlonggt@gmail.com
Điện thoại: 0933474763
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN MINH CẢNH
Số thẻ: 292150462
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: minhcanhdattaydo@gmail.com
Điện thoại: 0932.893.567
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY LOAN
Số thẻ: 292160472
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thuyloan1020@gmail.com
Điện thoại: 0982608040
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch