Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG NGỌC HẢI
Số thẻ: 238180339
Ngày hết hạn: 16/07/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Hoanghai110595@gmail.com
Điện thoại: 01654694399
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH HIẾU
Số thẻ: 275180289
Ngày hết hạn: 16/07/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: vietkingfisher@hotmail.com
Điện thoại: 097 733 2239
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ẨN
Số thẻ: 274180192
Ngày hết hạn: 12/07/2023
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Ngoại ngữ:
Email: annguyen@yahoo.com
Điện thoại: 0975927281
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN KHÁNH
Số thẻ: 145150189
Ngày hết hạn: 06/07/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: trankhanh1991@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01649786659; 0941394310
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẠI
Số thẻ: 258180133
Ngày hết hạn: 04/07/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: quangdai179@gmail.com
Điện thoại: 0918604187
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TĂNG KHẮC HẾT
Số thẻ: 275120177
Ngày hết hạn: 03/07/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: tangkhachet@gmail.com
Điện thoại: 0937.513 141
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA THI
Số thẻ: 158150118
Ngày hết hạn: 02/07/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ: English
Email: thinguyen08061992@gmai.com
Điện thoại: 0121140006
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HÀ MINH NGUYỆT
Số thẻ: 131150290
Ngày hết hạn: 28/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ: Chinese
Email: huonghnh98@gmail.com
Điện thoại: 0916619979
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THANH VĨ
Số thẻ: 183130131
Ngày hết hạn: 28/06/2023
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email: lethanhvi2409@yahoo.com
Điện thoại: 0906600309
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VĂN THỊ CHI
Số thẻ: 231180050
Ngày hết hạn: 28/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: vanchi1401983@gmail.com
Điện thoại: 0904558812
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐẶNG THANH LOAN
Số thẻ: 231180051
Ngày hết hạn: 28/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: Thanhloanptour@gmail.com
Điện thoại: 0904316034
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LƯƠNG THỊ MAI
Số thẻ: 131150291
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ: English
Email: mailuong87hp@gmail.com
Điện thoại: 0906061630
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM VĂN TUYỀN
Số thẻ: 131180024
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ: English
Email: phamvantuyen129@gmail.com
Điện thoại: 0982895123
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH HƯƠNG
Số thẻ: 231180049
Ngày hết hạn: 21/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: thanhhuong9589@gmail.com
Điện thoại: 0974524007
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGÔ TRỌNG HỮU
Số thẻ: 183180154
Ngày hết hạn: 20/06/2023
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email: huutourguide131086@gmail.com
Điện thoại: 093994118 - 0907968878
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch