Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ DUY CHINH
Số thẻ: 231180045
Ngày hết hạn: 12/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: mr.chinh.hbt@gmail.com
Điện thoại: 01646778626
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ YẾN
Số thẻ: 231180046
Ngày hết hạn: 12/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: tranthiyen88@gmail.com
Điện thoại: 01663133412
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN ĐĂNG VỸ
Số thẻ: 131180021
Ngày hết hạn: 12/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0976048504
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN THỊ NGA
Số thẻ: 245120113
Ngày hết hạn: 07/06/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: mekongtravel09@gmail.com
Điện thoại: 0914039444
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: DƯƠNG THỊ THU HIỀN
Số thẻ: 145120134
Ngày hết hạn: 07/06/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: nhim121185@hotmail.com
Điện thoại: 0988208345
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HIẾU
Số thẻ: 145120135
Ngày hết hạn: 07/06/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: yuim82@gmail.com
Điện thoại: 0988208345
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN XUÂN HÙNG
Số thẻ: 145120153
Ngày hết hạn: 07/06/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: mekongtravel09@gmail.com
Điện thoại: 0905129969
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ XUÂN SÁNG
Số thẻ: 145150188
Ngày hết hạn: 07/06/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email:
Điện thoại: 0935126777
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN CHÍ THIẾU
Số thẻ: 145150190
Ngày hết hạn: 07/06/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: thieu.tran91@gmail.com
Điện thoại: 0948226850
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN THỊ CẨM THU
Số thẻ: 283180230
Ngày hết hạn: 06/06/2023
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: phanthicamthu sgu@gmail.com
Điện thoại: 0907252872
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VÀNG SEO ĐẠI
Số thẻ: 110180002
Ngày hết hạn: 06/06/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0968415607
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ THANH TÙNG
Số thẻ: 210180002
Ngày hết hạn: 06/06/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: vothanhtung211@gmail.com
Điện thoại: 0974047131
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN HIỂN
Số thẻ: 231180041
Ngày hết hạn: 04/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: truongvanhien.hp@gmail.com
Điện thoại: 0904484404
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ VĂN TÙNG
Số thẻ: 231180042
Ngày hết hạn: 04/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0983874030
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỒNG THỊ HÀ
Số thẻ: 131180020
Ngày hết hạn: 04/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ: English
Email: hahp13384@gmail.com
Điện thoại:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch