Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM HOÀNG HY
Số thẻ: 172200114
Ngày hết hạn: 16/03/2025
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ: English
Email: hytourleader@gmail.com
Điện thoại: 0902301082
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ TRANG
Số thẻ: 136200149
Ngày hết hạn: 16/03/2025
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: English
Email: minhtrang1403@gmail.com
Điện thoại: 0979634751
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐOÀN HỮU BẮC
Số thẻ: 136200150
Ngày hết hạn: 16/03/2025
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: English
Email: doanbac2820@gmail.com
Điện thoại: 0915561555
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN VUI
Số thẻ: 292200869
Ngày hết hạn: 16/03/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenvuisentosa@gmail.com
Điện thoại: 0373172797
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VƯU THANH BÌNH
Số thẻ: 292200870
Ngày hết hạn: 16/03/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: vuuthanhbinh1998@gmail.com
Điện thoại: 0379895768
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HỒNG HOÀNG PHÚC
Số thẻ: 292200868
Ngày hết hạn: 16/03/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: phucworldtravel@gmail.com
Điện thoại: 0333223590
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGÔ THỊ NGỌC THANH
Số thẻ: 192200394
Ngày hết hạn: 16/03/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: ngocthanhngo14@gmail.com
Điện thoại: 0843193166
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LƯƠNG THANH QUY
Số thẻ: 183170148
Ngày hết hạn: 12/03/2025
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0939855357
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lò Thị Thương
Số thẻ: 211200111
Ngày hết hạn: 12/03/2025
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0373541089
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Tòng Thị Sinh
Số thẻ: 211200112
Ngày hết hạn: 12/03/2025
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984430657
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thị Dung
Số thẻ: 211200113
Ngày hết hạn: 12/03/2025
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0915866356
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Trịnh Thị Cúc
Số thẻ: 211200114
Ngày hết hạn: 12/03/2025
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0989175111
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Bùi Thị Hảo
Số thẻ: 211200115
Ngày hết hạn: 12/03/2025
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0971765246
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HỒ TUẤN LỘC
Số thẻ: 245200148
Ngày hết hạn: 12/03/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: loctravel18@gmail.com
Điện thoại: 0943202828
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 133110144
Ngày hết hạn: 11/03/2025
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0982196698