Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ VĂN QUỐC TÚ
Số thẻ: 245210226
Ngày hết hạn: 27/10/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: quoctu8499@gmail.com
Điện thoại: 0394959459
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH TRUNG
Số thẻ: 264210135
Ngày hết hạn: 25/10/2026
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: nguyentrungkep@gmail.com
Điện thoại: 0967021086
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI ANH TÚ
Số thẻ: 292210969
Ngày hết hạn: 13/10/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: anhtu07121997@gmail.com
Điện thoại: 0385115223
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lò Thị Kim
Số thẻ: 211210117
Ngày hết hạn: 06/10/2026
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973194638
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Trường Giang
Số thẻ: 296210187
Ngày hết hạn: 05/10/2026
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ:
Email: nguyentruonggiang5195@gmail.com
Điện thoại: 0931829127
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN CÔNG TRIỀU
Số thẻ: 138210176
Ngày hết hạn: 01/10/2026
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Chinese
Email: trantrieuth97@gmail.com
Điện thoại: 0966540197
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Quỳnh
Số thẻ: 294210101
Ngày hết hạn: 28/09/2026
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ:
Email: nguyenthivanquynh1114@gmail.com
Điện thoại: 0348395496
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Văn Hợi
Số thẻ: 224210195
Ngày hết hạn: 22/09/2026
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0356827123
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Số thẻ: 224210196
Ngày hết hạn: 22/09/2026
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0983485165
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG VĂN ĐÔNG
Số thẻ: 238170309
Ngày hết hạn: 09/09/2026
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0944317328
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI THANH QUÝ
Số thẻ: 217180147
Ngày hết hạn: 06/08/2026
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984422590
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Vũ Đình Thuyên
Số thẻ: 124140259
Ngày hết hạn: 03/08/2026
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0989427428
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG PHƯƠNG
Số thẻ: 264140116
Ngày hết hạn: 22/07/2026
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: phuonglason2003@gmail.com
Điện thoại: 0938248446
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NỘI
Số thẻ: 110210102
Ngày hết hạn: 13/07/2026
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email: 12030413@sv.ussh.edu.vn
Điện thoại: 0962489268
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN QUANG TUẤN
Số thẻ: 245210224
Ngày hết hạn: 07/07/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: tuanqt2011@gmail.com
Điện thoại: 0944644555