Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
16
Họ và tên: VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
Số thẻ: 283180229
Ngày hết hạn: 01/03/2023
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: nhaphuong6194@gmail.com
Điện thoại: 0938857467
17
Họ và tên: VÕ THỊ TRÚC LINH
Số thẻ: 275180283
Ngày hết hạn: 27/02/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: truclinh.111294@gmail.com
Điện thoại: 01264.930 512
18
Họ và tên: NGUYỄN THANH VÂN
Số thẻ: 293180000
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thanhvannguyen.music@gmail.com
Điện thoại: 0913770880
19
Họ và tên: HUỲNH NHẬT HẢI
Số thẻ: 193180001
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0981165880
20
Họ và tên: DƯ VĨ CƯỜNG
Số thẻ: 193180002
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: duvicuong@gmail.com
Điện thoại: 0913155322
21
Họ và tên: BÙI ĐÔNG HẢI
Số thẻ: 208110104
Ngày hết hạn: 07/02/2023
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01646616657
22
Họ và tên: PHAN VĂN HIỀN
Số thẻ: 274180188
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: vanhien535@gmail.com
Điện thoại: 0989265407
23
Họ và tên: LƯƠNG QUỐC TUẤN
Số thẻ: 274180189
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0909838096
24
Họ và tên: TRỊNH KIM THOA
Số thẻ: 275180282
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thoatrinh22@gmail.com
Điện thoại: 0963.354 345
25
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MIẾN
Số thẻ: 111180024
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0989134616
26
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN HỮU ÁI
Số thẻ: 162180138
Ngày hết hạn: 31/01/2023
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai, Thai
Email:
Điện thoại: 0985577717
27
Họ và tên: LÊ THỊ PHƯƠNG HỒNG
Số thẻ: 283150186
Ngày hết hạn: 30/01/2023
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0918766179
28
Họ và tên: HUỲNH THỊ TỐ OANH
Số thẻ: 175180134
Ngày hết hạn: 30/01/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: oanhhtt95@gmail.com
Điện thoại: 0966.25 35 55
29
Họ và tên: TRẦN QUỐC HƯNG
Số thẻ: 211180022
Ngày hết hạn: 30/01/2023
Nơi cấp thẻ: Điện Biên
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0936430555
30
Họ và tên: DIỆP VĂN TÝ
Số thẻ: 296180166
Ngày hết hạn: 29/01/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0945 886 313

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch