Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÚ
Số thẻ: 231180057
Ngày hết hạn: 04/10/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: nguyenvantu0313@gmail.com
Điện thoại: 0936669322
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI THANH ĐẠI
Số thẻ: 238180350
Ngày hết hạn: 02/10/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: MaidaiVN@gmail.com
Điện thoại: 0904640828
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN ANH VŨ
Số thẻ: 275180292
Ngày hết hạn: 01/10/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 094 822 1261
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG MINH
Số thẻ: 277180230
Ngày hết hạn: 01/10/2023
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: hoangminh151292@gmail.com
Điện thoại: 0949389200
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 138180154
Ngày hết hạn: 26/09/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0963917685
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ THỊ HỒNG
Số thẻ: 238180349
Ngày hết hạn: 26/09/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0982765906
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANG
Số thẻ: 238180348
Ngày hết hạn: 25/09/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: minhtrangvnh92@gmail.com
Điện thoại: 0962645453
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC PHỤNG
Số thẻ: 145120158
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: phungtourist@gmail.com
Điện thoại: 0948499345
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LINH
Số thẻ: 145120159
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: hoanglinhdh@gmail.com
Điện thoại: 0982591159
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU NGA
Số thẻ: 145180227
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: thungawv27@gmail.com
Điện thoại: 0984907901
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC TÚ
Số thẻ: 145180228
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Chinese
Email: ngoctuqb201@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0917970659
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM QUANG DUY
Số thẻ: 292180732
Ngày hết hạn: 21/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0917.076.763
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG
Số thẻ: 110180006
Ngày hết hạn: 20/09/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 01647908433
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÒE
Số thẻ: 133180333
Ngày hết hạn: 20/09/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email: Hoehoe10487@gmail.com
Điện thoại: 0904545158
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG CÔNG THÙY
Số thẻ: 133180334
Ngày hết hạn: 20/09/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 01686098150
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch