Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HUỲNH VĂN TRỌNG
Số thẻ: 275190298
Ngày hết hạn: 23/01/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0974.729 939
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN QUANG QUYẾT
Số thẻ: 110120198
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email: quyetq26@gmail.com
Điện thoại: 0974251818
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ XUÂN HOÀN
Số thẻ: 236190201
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: hoantour@gmail.com
Điện thoại: 0973013847
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG TRUNG TÂM
Số thẻ: 275190297
Ngày hết hạn: 21/01/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: tamht1998@gmail.com
Điện thoại: 0968.163 478
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Nhàn
Số thẻ: 124190315
Ngày hết hạn: 18/01/2024
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: English
Email: nhanduyenbg@gmail.com
Điện thoại: 0983589156
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VIẾT ÍCH
Số thẻ: 236190200
Ngày hết hạn: 18/01/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: dulichhuongvietnamdinh@gmail.com
Điện thoại: 09456630003
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG CƯỜNG
Số thẻ: 238180355
Ngày hết hạn: 17/01/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: cnnguyen96hdu@gmail.com
Điện thoại: 0961603396
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN MẠNH
Số thẻ: 238180356
Ngày hết hạn: 17/01/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Manhtravel36@gmail.com
Điện thoại: 0983719384
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HỒ PHÚ HOAN
Số thẻ: 158190130
Ngày hết hạn: 17/01/2024
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ: English
Email: hoan9199@yahoo.com
Điện thoại: 0902511009
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: THÁI THỊ QUỲNH TRANG
Số thẻ: 145190239
Ngày hết hạn: 17/01/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: quynhtrang1393@gmail.com
Điện thoại: 0975733693
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THA ANH
Số thẻ: 283150181
Ngày hết hạn: 16/01/2024
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0901019813
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THẾ HÙNG
Số thẻ: 236190196
Ngày hết hạn: 16/01/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: hungnamdinh48@gmail.com
Điện thoại: 0912034540
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THANH TUYỀN
Số thẻ: 236190197
Ngày hết hạn: 16/01/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: vihoangtour@yahoo.com
Điện thoại: 0919359555
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC DŨNG
Số thẻ: 236190198
Ngày hết hạn: 16/01/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: dungnguyentravelnd@gmail.com
Điện thoại: 0912432270
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN TRUNG HIẾU
Số thẻ: 236190199
Ngày hết hạn: 16/01/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: trunghieutravel@gmail.com
Điện thoại: 0943620345
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch