Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: THÁI VŨ MINH
Số thẻ: 292200899
Ngày hết hạn: 30/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thaivuminh2609@gmail.com
Điện thoại: 0907.726.297
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THANH HẢI
Số thẻ: 183140138
Ngày hết hạn: 29/07/2025
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0949688977
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LA THỊ THANH THỦY
Số thẻ: 183170145
Ngày hết hạn: 29/07/2025
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0974019391
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY DIỆU
Số thẻ: 145140174
Ngày hết hạn: 27/07/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: thuydieudh@gmail.com
Điện thoại: 0935608555
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM VĂN NHÂN
Số thẻ: 258200143
Ngày hết hạn: 27/07/2025
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: phamvannhan.nt@gmail.com
Điện thoại: 0962852525
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Gấm
Số thẻ: 145200265
Ngày hết hạn: 27/07/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: phamthihonggam27@gmail.com
Điện thoại: 0977190050
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TẤN HỒNG HẢI
Số thẻ: 283110119
Ngày hết hạn: 24/07/2025
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: honghai-conphungtourist@yahoo.com
Điện thoại: 0918104134
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN TUYẾT PHONG
Số thẻ: 283160211
Ngày hết hạn: 24/07/2025
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: bookingdulichsaomai@gmail.com
Điện thoại: 0931301729
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGUYỆT
Số thẻ: 133200371
Ngày hết hạn: 23/07/2025
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0356444122
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ PHÚ TÂN
Số thẻ: 238200394
Ngày hết hạn: 22/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0911401691
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN THỊ MAI TRINH
Số thẻ: 293160110
Ngày hết hạn: 21/07/2025
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0976305207
Thẻ Nội địa
Họ và tên: An Thị Thanh Nhàn
Số thẻ: 224200191
Ngày hết hạn: 21/07/2025
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email: nhanarisu21@gmail.com
Điện thoại: 0368158857
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRỊNH QUANG LONG
Số thẻ: 238170314
Ngày hết hạn: 20/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0977912648
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Số thẻ: 238170315
Ngày hết hạn: 20/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: nguyenviethoang@hdu.edu.vn
Điện thoại: 0914305368
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HUY ĐỨC
Số thẻ: 275200342
Ngày hết hạn: 20/07/2025
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: nguyenhuyductravel@gmail.com
Điện thoại: 0903.351 055