Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN MINH SƠN
Số thẻ: 210150176
Ngày hết hạn: 14/06/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: infosapadiscovery@gmail.com
Điện thoại: 0977411495
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: CHÂU QUANG ĐIỀN
Số thẻ: 183100112
Ngày hết hạn: 13/06/2024
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English, Russian
Email: cqdien@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0913886086
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
Số thẻ: 275190306
Ngày hết hạn: 13/06/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: phuongthao.truyenthongviet@gmail.com
Điện thoại: 0933.419 149
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÝ NGỌC MINH
Số thẻ: 145130167
Ngày hết hạn: 12/06/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Spanish
Email: minh.ngoc.ly 68@gmail.com
Điện thoại: 0936404244
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: KIM KHANH
Số thẻ: 192160217
Ngày hết hạn: 12/06/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: kimkhanh151012@yahoo.com
Điện thoại: 0941.103.928
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐINH THỊ CẨM TIÊN
Số thẻ: 292190803
Ngày hết hạn: 12/06/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: dinhtien0801@gmail.com
Điện thoại: 0939.504.751
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUỲNH NGÂN
Số thẻ: 192190362
Ngày hết hạn: 12/06/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: nthngan1996@gmail.com
Điện thoại: 0898.246.901
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN DUY THẮNG
Số thẻ: 110160415
Ngày hết hạn: 11/06/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 01688.852.888
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ ĐƯỜNG VŨ
Số thẻ: 296190176
Ngày hết hạn: 06/06/2024
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0943 393 394
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN PHO
Số thẻ: 292150437
Ngày hết hạn: 05/06/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939.564.506
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGÔ THÀNH LIÊM
Số thẻ: 292150444
Ngày hết hạn: 05/06/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: liemngo.ctc@gmail.com
Điện thoại: 0888.008.492
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐINH VĂN NỘI
Số thẻ: 210190105
Ngày hết hạn: 05/06/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: dinhnoidl@gmail.com
Điện thoại: 0375066179
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHÙNG TIÊN SANG
Số thẻ: 210190106
Ngày hết hạn: 05/06/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: tiensangtravel@gmail.com
Điện thoại: 0866101556
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TIÊU THANH PHÁT
Số thẻ: 292190802
Ngày hết hạn: 05/06/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: phattieu2897@gmail.com
Điện thoại: 0377.478.719
Thẻ Nội địa
Họ và tên: KHƯU TRÚC LAM
Số thẻ: 292190801
Ngày hết hạn: 05/06/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: truclamkhuu1009@gmail.com
Điện thoại: 0344.619.328
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch