Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VĂN PHÚ
Số thẻ: 292150447
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0907756217
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MẠC THỊ THÚY EM
Số thẻ: 292150449
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0982657445; 0939.465.537
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TÔN TRỌNG
Số thẻ: 292150451
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tontrongstc@gmail.com
Điện thoại: 0907889577
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THỊ KIỀU OANH
Số thẻ: 192180335
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: lethikieuoanh07@gmail.com
Điện thoại: 0905895299
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: KIỀU CÔNG TUẤN SANG
Số thẻ: 192180336
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: kieucongtuansang@yahoo.com
Điện thoại: 0932364947
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THẢO QUYÊN
Số thẻ: 292180743
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: quyenphamthao123@gmail.com
Điện thoại: 0363077650
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TĂNG QUỐC ĐOÀN
Số thẻ: 292180744
Ngày hết hạn: 04/12/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939.725.712
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
Số thẻ: 283180232
Ngày hết hạn: 03/12/2023
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: nguyentruc176@gmail.com
Điện thoại: 0949159459
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Trương Vĩnh Thọ
Số thẻ: 194180103
Ngày hết hạn: 03/12/2023
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ: English
Email: vinhthost@gmail.com
Điện thoại: 0792558789
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ VĂN MẠNH
Số thẻ: 133180347
Ngày hết hạn: 27/11/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ TẤN ĐỨC
Số thẻ: 275120175
Ngày hết hạn: 26/11/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: voduc_nangxanh@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0909.271 221
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ THÁI LUÂN
Số thẻ: 292180741
Ngày hết hạn: 26/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thailuantourguide@gmail.com
Điện thoại: 0939.666.702
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HUỲNH THANH SANG
Số thẻ: 292180740
Ngày hết hạn: 26/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: huynhthanhsang789@gmail.com
Điện thoại: 0961.598.091
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÂM HỮU TÂM
Số thẻ: 292180739
Ngày hết hạn: 26/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: lamtam2812@gmail.com
Điện thoại: 0903.711.010
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ HỬU LỘC
Số thẻ: 192180334
Ngày hết hạn: 26/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: lengohuuloc1996@gmail.com
Điện thoại: 0704.843.397
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch