Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
16
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ CẨM VINH
Số thẻ: 275170275
Ngày hết hạn: 08/11/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: camvinh.vinhdeloctravel@gmail.com
Điện thoại: 0933.391951
17
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH THƯƠNG
Số thẻ: 175170131
Ngày hết hạn: 06/11/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: minhthuongvtvtourist@gmail.com
Điện thoại: 0909.920 525
18
Họ và tên: TRẦN THỊ HÒA
Số thẻ: 275170273
Ngày hết hạn: 03/11/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: dieuhanh@du lịchhuyenthoai.com
Điện thoại: 0916.503 533
19
Họ và tên: LÊ KIM SỸ
Số thẻ: 275170274
Ngày hết hạn: 03/11/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: ceo@legendtravel.com.vn
Điện thoại: 0909.803 801
20
Họ và tên: CAO THÙY DUNG
Số thẻ: 138140145
Ngày hết hạn: 02/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0946208088
21
Họ và tên: PHAN MINH HIẾU
Số thẻ: 283170226
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: hieuqtdl@gmail.com
Điện thoại: 0907604409
22
Họ và tên: VŨ NGUYỄN HOÀNG TRUNG
Số thẻ: 294170122
Ngày hết hạn: 26/10/2020
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0913890488
23
Họ và tên: TÔ CAM LY
Số thẻ: 296170162
Ngày hết hạn: 25/10/2020
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0916 633 733
24
Họ và tên: TRẦN VĂN TÙNG
Số thẻ: 275170272
Ngày hết hạn: 20/10/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: vantung.vinhdeloctravel@gmail.com
Điện thoại: 0932 109 390
25
Họ và tên: HỒ TRUNG HẢI
Số thẻ: 275170270
Ngày hết hạn: 19/10/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: hotrunghai@gmail.com
Điện thoại: 0908958996
26
Họ và tên: LÂM THỊ MẪN
Số thẻ: 275170271
Ngày hết hạn: 19/10/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: manlam,vinhdeloctravel@hotmail.com
Điện thoại: 0915319731
27
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUÁ
Số thẻ: 233110110
Ngày hết hạn: 17/10/2020
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: dulichnamdo@fpt.vn
Điện thoại: 0912333898
28
Họ và tên: HOÀNG THỊ HIỀN
Số thẻ: 101174188
Ngày hết hạn: 06/10/2020
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: hoanghien1406op@gmail.com
Điện thoại: 01648937969
29
Họ và tên: HỒ QUỐC THÀNH
Số thẻ: 145170221
Ngày hết hạn: 04/10/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: thanh.hq1991"gmail.com
Điện thoại: 0931398669
30
Họ và tên: TRẦN MINH CHÁNH
Số thẻ: 283170225
Ngày hết hạn: 02/10/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: minhchanh9984@gmail.com
Điện thoại: 0909841404

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch