Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
286
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG
Số thẻ: 238150251
Ngày hết hạn: 14/10/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: nguyenhang8747@gmail.com
Điện thoại: 0912302587
287
Họ và tên: PHẠM VĂN THÀNH
Số thẻ: 138150148
Ngày hết hạn: 01/10/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: phamvanthanhls@gmail.com
Điện thoại: 01248480014
288
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 294150116
Ngày hết hạn: 15/09/2018
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: phuongdlbx@gmail.com
Điện thoại: 0939762383
289
Họ và tên: HỒ TUẤN KIỆT
Số thẻ: 138120131
Ngày hết hạn: 14/09/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French, English
Email: tuankiet663@gmail.com
Điện thoại: 0912582402
290
Họ và tên: PHẠM THỊ AN
Số thẻ: 238150250
Ngày hết hạn: 10/08/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0915144388
291
Họ và tên: PHAN SẦM ÁNH
Số thẻ: 104150112
Ngày hết hạn: 27/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: caobangmenyeu@gmail.com
Điện thoại: 01692 814 910
292
Họ và tên: TRIỆU THANH CHỦNG
Số thẻ: 204150113
Ngày hết hạn: 27/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973 795 300
293
Họ và tên: BÙI VĂN NAM
Số thẻ: 238150249
Ngày hết hạn: 20/07/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919332369
294
Họ và tên: NÔNG THỊ NGUYỆT
Số thẻ: 204120104
Ngày hết hạn: 15/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919 749 749
295
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY
Số thẻ: 204120107
Ngày hết hạn: 15/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01692 272 662
296
Họ và tên: NÔNG THỊ NHUNG
Số thẻ: 204150111
Ngày hết hạn: 15/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01628 143 412
297
Họ và tên: LÊ VĂN ĐÔNG
Số thẻ: 238150248
Ngày hết hạn: 17/06/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0916621998
298
Họ và tên: ĐẶNG ĐÌNH CƯỜNG
Số thẻ: 138150147
Ngày hết hạn: 17/06/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 01638040483
299
Họ và tên: LƯU THỊ HẬU
Số thẻ: 238150247
Ngày hết hạn: 10/05/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: luuhau18.12@gmail.com
Điện thoại: 0945075005
300
Họ và tên: PHẠM DUY THƯƠNG
Số thẻ: 238150245
Ngày hết hạn: 21/04/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: Duythuong92@gmail.com.vn
Điện thoại: 01693355327

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch