Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
286
Họ và tên: NÔNG THU LAN
Số thẻ: 104150110
Ngày hết hạn: 08/01/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: thulannong@gmail.com
Điện thoại: 01278454383
287
Họ và tên: NGUYỄN VĨNH THÔNG
Số thẻ: 294140115
Ngày hết hạn: 22/12/2017
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: VinhthongSt@gmail.com
Điện thoại: 01227873345
288
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN GIÁP
Số thẻ: 238140236
Ngày hết hạn: 25/11/2017
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0986183585
289
Họ và tên: LÊ NGỌC KHANH
Số thẻ: 138110129
Ngày hết hạn: 14/11/2017
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian, Russian
Email:
Điện thoại: 0943042748

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch