Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
286
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HỒNG
Số thẻ: 238160262
Ngày hết hạn: 20/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thuhong.19051991@gmail.com
Điện thoại: 0945927111
287
Họ và tên: ĐINH THỊ MAI LAN
Số thẻ: 238160261
Ngày hết hạn: 18/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: mailan062013@gmail.com
Điện thoại: 0973693102
288
Họ và tên: TRẦN VĂN NĂM
Số thẻ: 238160260
Ngày hết hạn: 13/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978522044
289
Họ và tên: LÊ VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 238130183
Ngày hết hạn: 06/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: lecuong216@gmail.com
Điện thoại: 0979449388
290
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN MẠNH
Số thẻ: 238160259
Ngày hết hạn: 06/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: manhtravel36@gmail.com
Điện thoại: 0946932005/0983719384
291
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUNG
Số thẻ: 238160258
Ngày hết hạn: 05/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: dungnguyen26051990@gmail.com
Điện thoại: 0976013096
292
Họ và tên: NÔNG THỊ THU
Số thẻ: 104160117
Ngày hết hạn: 01/04/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: minhthucb88@gmail.com
Điện thoại: 0964870807
293
Họ và tên: LƯU THỊ NGA
Số thẻ: 204160116
Ngày hết hạn: 28/03/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: luuthihanh160984@gmail.com
Điện thoại: 01247228688
294
Họ và tên: ĐINH VĂN NGÂN GIANG
Số thẻ: 294160117
Ngày hết hạn: 22/03/2019
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: dinhgiangdl@gmail.com
Điện thoại: 01225839892
295
Họ và tên: NGÔ VĂN DŨNG
Số thẻ: 238160256
Ngày hết hạn: 10/03/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: anhdung20101988@gmail.com
Điện thoại: 0963518128
296
Họ và tên: LÊ THỊ LAN
Số thẻ: 138160149
Ngày hết hạn: 01/03/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0986061088
297
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM CHI
Số thẻ: 145160194
Ngày hết hạn: 01/03/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Email: minnyvn@gmail.com
Điện thoại: 0935561333
298
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT KIÊN
Số thẻ: 238160255
Ngày hết hạn: 19/02/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978666771
299
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Số thẻ: 204160115
Ngày hết hạn: 21/01/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01676483608
300
Họ và tên: LÝ TIẾN ĐẠT
Số thẻ: 204160114
Ngày hết hạn: 07/01/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: datcbvn2811@gmail.com
Điện thoại: 0947.824.568

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch