Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: QUÁCH VĂN LINH
Số thẻ: 238170318
Ngày hết hạn: 15/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: quachvanlinh1@gmail.com
Điện thoại: 0978714959
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HÀ VĂN TUẤN
Số thẻ: 238170317
Ngày hết hạn: 11/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0974555176
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VĂN MỸ NHAN
Số thẻ: 193170109
Ngày hết hạn: 09/08/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0903923889
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: DIỆP THẾ KHẢI
Số thẻ: 193170110
Ngày hết hạn: 09/08/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0903937348
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: DIỆP KIỆT
Số thẻ: 193170111
Ngày hết hạn: 09/08/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0938873372
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ
Số thẻ: 138110128
Ngày hết hạn: 06/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0912080003
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHAN ĐỨC HUY
Số thẻ: 158170128
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ: English
Email: sales@ninhchuexplorer.com
Điện thoại: 02593520002
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THỊ THỦY
Số thẻ: 238170316
Ngày hết hạn: 25/07/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: thuyphamvqg@gmail.com
Điện thoại: 01646628383
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THƯ
Số thẻ: 145170219
Ngày hết hạn: 24/07/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: lethithanhnha2008@gmail.com
Điện thoại: 0947963783
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRỊNH MAI TRIỆU
Số thẻ: 275170265
Ngày hết hạn: 19/07/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: trinhmaitrieu@gmail.com
Điện thoại: 0124 214 9489
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TRÍ TÂM
Số thẻ: 280170131
Ngày hết hạn: 17/07/2020
Nơi cấp thẻ: Long An
Ngoại ngữ:
Email: tammissyou99@gmail.com
Điện thoại: 0939733864
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐẶNG THỊ TRÂM ÁNH
Số thẻ: 145170218
Ngày hết hạn: 12/07/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: dangtramanh2509@gmail.com
Điện thoại: 0916930345
Thẻ Nội địa
Họ và tên: R'MAH H'WANH
Số thẻ: 264170126
Ngày hết hạn: 10/07/2020
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: wanhvina@gmail.com
Điện thoại: 01679801441
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN HẢI DUY
Số thẻ: 275110159
Ngày hết hạn: 07/07/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: tranhaiduy9@gmail.com
Điện thoại: 0914105046
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Số thẻ: 238170315
Ngày hết hạn: 06/07/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: nguyenviethoang@hdu.edu.vn
Điện thoại: 0914305368
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch