Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
301
Họ và tên: ĐỖ THỊ HÔNG
Số thẻ: 238150254
Ngày hết hạn: 31/12/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: haituyet90@gmail.com
Điện thoại: 0982765906
302
Họ và tên: BÙI THỊ PHƯỢNG
Số thẻ: 238150253
Ngày hết hạn: 23/12/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: buiphuonghd36@gmail.com
Điện thoại: 0915161013
303
Họ và tên: HOÀNG THỊ NỞ
Số thẻ: 238150252
Ngày hết hạn: 22/10/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: linhno1993@gmail.com
Điện thoại: 01677593806
304
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG
Số thẻ: 238150251
Ngày hết hạn: 14/10/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: nguyenhang8747@gmail.com
Điện thoại: 0912302587
305
Họ và tên: PHẠM VĂN THÀNH
Số thẻ: 138150148
Ngày hết hạn: 01/10/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: phamvanthanhls@gmail.com
Điện thoại: 01248480014
306
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 294150116
Ngày hết hạn: 15/09/2018
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: phuongdlbx@gmail.com
Điện thoại: 0939762383
307
Họ và tên: HỒ TUẤN KIỆT
Số thẻ: 138120131
Ngày hết hạn: 14/09/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French, English
Email: tuankiet663@gmail.com
Điện thoại: 0912582402
308
Họ và tên: PHẠM THỊ AN
Số thẻ: 238150250
Ngày hết hạn: 10/08/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0915144388
309
Họ và tên: PHAN SẦM ÁNH
Số thẻ: 104150112
Ngày hết hạn: 27/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: caobangmenyeu@gmail.com
Điện thoại: 01692 814 910
310
Họ và tên: TRIỆU THANH CHỦNG
Số thẻ: 204150113
Ngày hết hạn: 27/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973 795 300
311
Họ và tên: BÙI VĂN NAM
Số thẻ: 238150249
Ngày hết hạn: 20/07/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919332369
312
Họ và tên: NÔNG THỊ NGUYỆT
Số thẻ: 204120104
Ngày hết hạn: 15/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919 749 749
313
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY
Số thẻ: 204120107
Ngày hết hạn: 15/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01692 272 662
314
Họ và tên: NÔNG THỊ NHUNG
Số thẻ: 204150111
Ngày hết hạn: 15/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01628 143 412
315
Họ và tên: LÊ VĂN ĐÔNG
Số thẻ: 238150248
Ngày hết hạn: 17/06/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0916621998

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch