Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
301
Họ và tên: LÊ CÔNG TÂM
Số thẻ: 238150246
Ngày hết hạn: 21/04/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: Tâm Lạc Việt @yahoo.com
Điện thoại: 01687362726
302
Họ và tên: TRẦN TRỌNG GIANG
Số thẻ: 238150244
Ngày hết hạn: 14/04/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: Giangtouris@gmail.com
Điện thoại: 0912494345
303
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG
Số thẻ: 238150243
Ngày hết hạn: 03/04/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: duong30dl@gmail.com
Điện thoại: 0988272024
304
Họ và tên: TRỊNH VĂN CẢNH
Số thẻ: 238150240
Ngày hết hạn: 25/03/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978879251
305
Họ và tên: ĐINH THỊ BÍCH
Số thẻ: 238150241
Ngày hết hạn: 25/03/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0988011592
306
Họ và tên: CAO THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 238150242
Ngày hết hạn: 13/03/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0988928315
307
Họ và tên: ĐỖ MẠNH HIỆP
Số thẻ: 138150146
Ngày hết hạn: 11/02/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French, English
Email:
Điện thoại: 0914655725
308
Họ và tên: LÊ VĂN HUY
Số thẻ: 238150238
Ngày hết hạn: 03/02/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: minhhuybg@gmail.com
Điện thoại: 01647868349
309
Họ và tên: BÙI HỮU HUẤN
Số thẻ: 238150239
Ngày hết hạn: 29/01/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01674651048
310
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẮNG
Số thẻ: 238150237
Ngày hết hạn: 12/01/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: vietthangguide
Điện thoại: 0974986596

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch