Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ VĂN ĐỊNH
Số thẻ: 258170123
Ngày hết hạn: 10/01/2020
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: dinh.dulichtienvinh@gmail.com
Điện thoại: 0933.319.545
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG THƯ
Số thẻ: 219170179
Ngày hết hạn: 09/01/2020
Nơi cấp thẻ: Thái Nguyên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01697938091
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ MẠNH TRUNG
Số thẻ: 110170008
Ngày hết hạn: 09/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 01662629873
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ DUNG
Số thẻ: 168140188
Ngày hết hạn: 06/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ: English
Email: thuydungavb@gmail.com
Điện thoại: 0965200300
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thái Bình Dương
Số thẻ: 268170101
Ngày hết hạn: 06/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ:
Email: lethaibinhduong2011@gmail.com
Điện thoại: 0977363660
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÂM ANH KHOA
Số thẻ: 183170144
Ngày hết hạn: 05/01/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: French
Email:
Điện thoại: 0975310119
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VƯƠNG THẾ BẢO
Số thẻ: 272170150
Ngày hết hạn: 03/01/2020
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01228601973
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG THỊ THÚY
Số thẻ: 204170121
Ngày hết hạn: 03/01/2020
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0974602796
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÙNG LINH
Số thẻ: 104170122
Ngày hết hạn: 03/01/2020
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ: Chinese
Email: nguyenthitunglinh@gmail.com
Điện thoại: 0916361219
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐOÀN DŨNG
Số thẻ: 238160279
Ngày hết hạn: 20/12/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: nguyen.doandung@gmail.com
Điện thoại: 0979806782
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ TRANG
Số thẻ: 238160280
Ngày hết hạn: 20/12/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01282327062
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG SƠN TÙNG
Số thẻ: 238160282
Ngày hết hạn: 12/12/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: sontungasiandestination@gmail.com
Điện thoại: 0935741786
Thẻ Nội địa
Họ và tên: AN MẠNH TUẤN
Số thẻ: 238160281
Ngày hết hạn: 09/12/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: anmanhtuan150190@gmail.com
Điện thoại: 0942895439
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THỊ HUYỀN TRANG
Số thẻ: 194160118
Ngày hết hạn: 07/12/2019
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ: French, English
Email: trangchuadoi@gmail.com
Điện thoại: 0936312399
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT
Số thẻ: 249160148
Ngày hết hạn: 29/11/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Ngoại ngữ:
Email: anhnguyetetlee2696@gmail.com
Điện thoại: 01654654787
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch