Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
316
Họ và tên: PHẠM THÁI DƯƠNG
Số thẻ: 238160266
Ngày hết hạn: 17/05/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thaiduongdulich@gmail.com
Điện thoại: 0985765915
317
Họ và tên: HOÀNG THỊ DUYÊN
Số thẻ: 238160265
Ngày hết hạn: 11/05/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: hoangduyenduyen@gmail.com
Điện thoại: 01656119478
318
Họ và tên: PHẠM THỊ THẢO
Số thẻ: 238160264
Ngày hết hạn: 10/05/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thaooc12@gmail.com
Điện thoại: 01694388196
319
Họ và tên: BÙI THỊ NGUYỆN
Số thẻ: 238160257
Ngày hết hạn: 28/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01642616556
320
Họ và tên: LÊ THỊ HẢI
Số thẻ: 238160263
Ngày hết hạn: 26/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: khamphaviettravel6@gmail.com
Điện thoại: 0912229683
321
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HỒNG
Số thẻ: 238160262
Ngày hết hạn: 20/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thuhong.19051991@gmail.com
Điện thoại: 0945927111
322
Họ và tên: ĐINH THỊ MAI LAN
Số thẻ: 238160261
Ngày hết hạn: 18/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: mailan062013@gmail.com
Điện thoại: 0973693102
323
Họ và tên: TRẦN VĂN NĂM
Số thẻ: 238160260
Ngày hết hạn: 13/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978522044
324
Họ và tên: LÊ VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 238130183
Ngày hết hạn: 06/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: lecuong216@gmail.com
Điện thoại: 0979449388
325
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN MẠNH
Số thẻ: 238160259
Ngày hết hạn: 06/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: manhtravel36@gmail.com
Điện thoại: 0946932005/0983719384
326
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUNG
Số thẻ: 238160258
Ngày hết hạn: 05/04/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: dungnguyen26051990@gmail.com
Điện thoại: 0976013096
327
Họ và tên: NÔNG THỊ THU
Số thẻ: 104160117
Ngày hết hạn: 01/04/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: minhthucb88@gmail.com
Điện thoại: 0964870807
328
Họ và tên: LƯU THỊ NGA
Số thẻ: 204160116
Ngày hết hạn: 28/03/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: luuthihanh160984@gmail.com
Điện thoại: 01247228688
329
Họ và tên: ĐINH VĂN NGÂN GIANG
Số thẻ: 294160117
Ngày hết hạn: 22/03/2019
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: dinhgiangdl@gmail.com
Điện thoại: 01225839892
330
Họ và tên: NGÔ VĂN DŨNG
Số thẻ: 238160256
Ngày hết hạn: 10/03/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: anhdung20101988@gmail.com
Điện thoại: 0963518128

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch