Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
316
Họ và tên: TRỊNH VĂN CẢNH
Số thẻ: 238150240
Ngày hết hạn: 25/03/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978879251
317
Họ và tên: ĐINH THỊ BÍCH
Số thẻ: 238150241
Ngày hết hạn: 25/03/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0988011592
318
Họ và tên: CAO THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 238150242
Ngày hết hạn: 13/03/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0988928315

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch