Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Hoàng Đông Nhi
Số thẻ: 210180000
Ngày hết hạn: 15/03/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: hoangdongnhidl@gmail.com
Điện thoại: 0962714469
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN PHI HỔ
Số thẻ: 275180284
Ngày hết hạn: 12/03/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: phihoguide@gmail.com
Điện thoại: 0986.955 673
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THẢO NGUYÊN
Số thẻ: 258180131
Ngày hết hạn: 07/03/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: nguyenthaonguyendph@gmail.com
Điện thoại: 0163.271.7736
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ LÊ NA
Số thẻ: 145180002
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Korean
Email: lelena.koreak9@gmail.com
Điện thoại: 0946067357
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHÚC
Số thẻ: 145180003
Ngày hết hạn: 06/03/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: vanphucnguyen93@gmail.com
Điện thoại: 0915521345
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
Số thẻ: 283180229
Ngày hết hạn: 01/03/2023
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: nhaphuong6194@gmail.com
Điện thoại: 0938857467
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ THỊ TRÚC LINH
Số thẻ: 275180283
Ngày hết hạn: 27/02/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: truclinh.111294@gmail.com
Điện thoại: 01264.930 512
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH VÂN
Số thẻ: 293180000
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Ngoại ngữ:
Email: thanhvannguyen.music@gmail.com
Điện thoại: 0913770880
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HUỲNH NHẬT HẢI
Số thẻ: 193180001
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0981165880
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: DƯ VĨ CƯỜNG
Số thẻ: 193180002
Ngày hết hạn: 12/02/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Ngoại ngữ: English
Email: duvicuong@gmail.com
Điện thoại: 0913155322
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI ĐÔNG HẢI
Số thẻ: 208110104
Ngày hết hạn: 07/02/2023
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01646616657
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN VĂN HIỀN
Số thẻ: 274180188
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Ngoại ngữ:
Email: vanhien535@gmail.com
Điện thoại: 0989265407
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯƠNG QUỐC TUẤN
Số thẻ: 274180189
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Nơi cấp thẻ: Bình Dương
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0909838096
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRỊNH KIM THOA
Số thẻ: 275180282
Ngày hết hạn: 02/02/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: thoatrinh22@gmail.com
Điện thoại: 0963.354 345
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN HỮU ÁI
Số thẻ: 162180138
Ngày hết hạn: 31/01/2023
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ: Thai, Thai
Email:
Điện thoại: 0985577717
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch