Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ ANH MINH
Số thẻ: 275110154
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: minhle.huongdanvien@gmail.com
Điện thoại: 0942 849 984
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÂM PHÚ QUÝ
Số thẻ: 175170130
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: English
Email: quylam8688@gmail.com
Điện thoại: 0978.748 751
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐINH XUÂN THÀNH
Số thẻ: 275170260
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: xuthatravel@gmail.com
Điện thoại: 0903.37 02 07
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM VĂN THÀNH
Số thẻ: 275170261
Ngày hết hạn: 31/05/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: thanhphamtourist@gmail.com
Điện thoại: 08.88 504 116
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ THANH
Số thẻ: 238170305
Ngày hết hạn: 29/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: buithihoa@gmail.com
Điện thoại: 0911268398
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRỊNH XUÂN DƯƠNG
Số thẻ: 238170306
Ngày hết hạn: 29/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: hamrongtravel1@gmail.com
Điện thoại: 0912689626
Thẻ Nội địa
Họ và tên: CAO VĂN ĐƯỢC
Số thẻ: 238170307
Ngày hết hạn: 29/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0982736616
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ XUÂN
Số thẻ: 238170308
Ngày hết hạn: 29/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0912185567
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG VĂN ĐÔNG
Số thẻ: 238170309
Ngày hết hạn: 29/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0944317328
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 238170310
Ngày hết hạn: 29/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978010010
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN BÁ LUÂN
Số thẻ: 238170311
Ngày hết hạn: 29/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: baluandl@gmail.com
Điện thoại: 0989998503
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG TRUNG THÀNH
Số thẻ: 238170312
Ngày hết hạn: 29/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: hoangtrungthanhtatmk2@gmail.com
Điện thoại: 0948821893
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ BIÊN
Số thẻ: 238170303
Ngày hết hạn: 25/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: lebien.hdu@gmail.com
Điện thoại: 0979325907
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯU HOÀNG LÂM
Số thẻ: 238170304
Ngày hết hạn: 25/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: luuhoanglamvnh@gmail.com
Điện thoại: 0943825268
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DIỆU MƠ
Số thẻ: 283170222
Ngày hết hạn: 24/05/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0907051078
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch