Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT
Số thẻ: 249160148
Ngày hết hạn: 29/11/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Ngoại ngữ:
Email: anhnguyetetlee2696@gmail.com
Điện thoại: 01654654787
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH
Số thẻ: 145100108
Ngày hết hạn: 17/11/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0904542994
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN XUÂN HUY
Số thẻ: 145100106
Ngày hết hạn: 17/11/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: route9travel@gmail.com
Điện thoại: 0982522777
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐÀO DUY VŨ
Số thẻ: 145160213
Ngày hết hạn: 17/11/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Chinese
Email: vucamapboyx@gmail.com
Điện thoại: 0935828770
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THANH TÙNG
Số thẻ: 138160152
Ngày hết hạn: 04/11/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: tunglehdv1993@gmail.com
Điện thoại: 0978259319
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHIẾN
Số thẻ: 275160247
Ngày hết hạn: 04/11/2019
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: nguyenvanchienk36@gmail.com
Điện thoại: 093 276 8831
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM VĂN THỌ
Số thẻ: 138130134
Ngày hết hạn: 03/11/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: French
Email: xuantho.guide@gmail.com
Điện thoại: 0914636393
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ NGỌC HUẤN
Số thẻ: 238100108
Ngày hết hạn: 28/10/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: huancaothoinay@yahoo.com
Điện thoại: 0985393477
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG TRƯỜNG PHI
Số thẻ: 104160119
Ngày hết hạn: 26/10/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ: Chinese
Email: phihoanghlcb@gmail.com
Điện thoại: 01649592771
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NÔNG THỊ HUYỀN TRANG
Số thẻ: 104160120
Ngày hết hạn: 26/10/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ: Chinese
Email: nongxiangdhnn@gmail.com
Điện thoại: 01248857333
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TUẤN
Số thẻ: 238160278
Ngày hết hạn: 19/10/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: ngoctuandlxuyenviet@gmail.com
Điện thoại: 0916899646
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 138100121
Ngày hết hạn: 18/10/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: cuongvudl51@gmail.com
Điện thoại: 0978409787
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÂM BÁ KIỆT
Số thẻ: 284100115
Ngày hết hạn: 17/10/2019
Nơi cấp thẻ: Trà Vinh
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939275259
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG QUANG
Số thẻ: 238160277
Ngày hết hạn: 11/10/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: quanglamkinh@gmail.com
Điện thoại: 0916468756
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ GIAO
Số thẻ: 294160101
Ngày hết hạn: 11/10/2019
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ:
Email: ha_giao369@yahoo.com
Điện thoại: 0919092369
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch