Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN HỮU BẮC
Số thẻ: 140110140
Ngày hết hạn: 09/02/2020
Nơi cấp thẻ: Nghệ An
Ngoại ngữ: English
Email: bacdulichquocte@gmail.com
Điện thoại: 0989630523
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG NHƯ BIỂN
Số thẻ: 238170285
Ngày hết hạn: 09/02/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0942996103
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ XINH
Số thẻ: 238170284
Ngày hết hạn: 25/01/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: xinhong.nguyen@gmail.com
Điện thoại: 0912541236
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG TRỌNG HỮU
Số thẻ: 268170103
Ngày hết hạn: 23/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ:
Email: hoangtronghuudl@gmail.com
Điện thoại: 0942240960
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN ĐỖ THANH VY
Số thẻ: 194170120
Ngày hết hạn: 18/01/2020
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ: English
Email: thanhvy220893@gmail.com
Điện thoại: 01657189357
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ HUY VŨ
Số thẻ: 275110148
Ngày hết hạn: 16/01/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: huyvutour52@gmail.com
Điện thoại: 0975487958
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN CHÍ TÂM
Số thẻ: 275170250
Ngày hết hạn: 13/01/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: tamtravel1508@gmail.com
Điện thoại: 0917 07 05 08
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LIÊN THANH TIỀN
Số thẻ: 275170251
Ngày hết hạn: 13/01/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: thanhtienvietholiday@gmail.com
Điện thoại: 0122 9193 998-0937793120
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ THỦY TIÊN
Số thẻ: 275170249
Ngày hết hạn: 13/01/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: thuytien@vietholiday.com.vn
Điện thoại: 0963 828 052
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI THỊ THANH NHƯ
Số thẻ: 277170204
Ngày hết hạn: 13/01/2020
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: thanhnhu0806@gmail.com
Điện thoại: 0963115902
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐOÀN THỊ PHÚC
Số thẻ: 238170283
Ngày hết hạn: 13/01/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0912922590
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HUỲNH PHƯỚC LỄ
Số thẻ: 168100136
Ngày hết hạn: 12/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ: English
Email: huynhphuocle0905@gmail.com
Điện thoại: 0916558874
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Hoàng Nam Hướng
Số thẻ: 168170101
Ngày hết hạn: 12/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ: French
Email: namhuonghoang@gmail.com
Điện thoại: 0966697791
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TẠ HOÀNG GIANG
Số thẻ: 168140190
Ngày hết hạn: 12/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ: English
Email: gianghao@gmail.com
Điện thoại: 0942985975
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN MINH THIỆN
Số thẻ: 294170119
Ngày hết hạn: 10/01/2020
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ:
Email: tranminhthienhdvdl@gmail.com
Điện thoại: 0964683032
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch