Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG MẠNH CƯỜNG
Số thẻ: 138100113
Ngày hết hạn: 09/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: French
Email: manhcuonghoang@gmail.com
Điện thoại: 0947097509
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ ĐỨC CHUYÊN
Số thẻ: 138100103
Ngày hết hạn: 08/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: German
Email: chuyenhanh@vnn.vn
Điện thoại: 0913305959
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Số thẻ: 138100109
Ngày hết hạn: 04/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: vietnamtravelguide@hotmail.com
Điện thoại: 0986098636
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG QUỐC ANH
Số thẻ: 138100110
Ngày hết hạn: 03/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0942727557
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VĂN HÓA
Số thẻ: 245100101
Ngày hết hạn: 02/08/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: tranvanhoa_vlu@yahoo.com
Điện thoại: 0985077790
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HẢI
Số thẻ: 145100113
Ngày hết hạn: 02/08/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: haidhqt@yahoo.com
Điện thoại: 0983107425; 0919248234
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ THỊ YẾN
Số thẻ: 145100112
Ngày hết hạn: 02/08/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0972219755
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ VĂN TOAN
Số thẻ: 138100102
Ngày hết hạn: 01/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: vutoan79@gmail.com
Điện thoại: 0912965545
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ VĂN TOÀN
Số thẻ: 138100112
Ngày hết hạn: 01/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: French
Email: levantoan1982@gmail.com
Điện thoại: 0979362775
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ PHÚ KHÁNH
Số thẻ: 238160272
Ngày hết hạn: 28/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: khanhdonghai.th@gmail.com
Điện thoại: 01693007555
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ ANH TUẤN
Số thẻ: 138160150
Ngày hết hạn: 25/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0979853678
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM VĂN KIÊN
Số thẻ: 138100101
Ngày hết hạn: 21/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: kientk@gmail.com
Điện thoại: 0989339200
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRỊNH TRỌNG ĐẠI
Số thẻ: 138100104
Ngày hết hạn: 19/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0948575777
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG THÀNH ĐIỆP
Số thẻ: 138100108
Ngày hết hạn: 18/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: French
Email:
Điện thoại: 0985131002
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ VĂN CẢNH
Số thẻ: 138100105
Ngày hết hạn: 14/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0982789165
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch