Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN MINH CHÁNH
Số thẻ: 283170225
Ngày hết hạn: 02/10/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: minhchanh9984@gmail.com
Điện thoại: 0909841404
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THÙY DUNG
Số thẻ: 104140109
Ngày hết hạn: 27/09/2020
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ: Chinese
Email: nguyenthuydungk51dl@gmail.com
Điện thoại: 0977 996 131
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN GIỎI
Số thẻ: 238170329
Ngày hết hạn: 27/09/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: tranthichinhk54tyb@gmail.com
Điện thoại: 0947357416
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NÔNG THỊ THẢO
Số thẻ: 204170123
Ngày hết hạn: 27/09/2020
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ:
Email: thaoanatt2017@gmail.com
Điện thoại: 0941888256
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ GIA MINH
Số thẻ: 164110109
Ngày hết hạn: 20/09/2020
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ: English
Email: dawninglee01@gmail.com
Điện thoại: 0933117003
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐINH NGỌC HƯƠNG KIỀU
Số thẻ: 164170112
Ngày hết hạn: 20/09/2020
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ: English
Email: kieudinh9598@gmail.com
Điện thoại: 01686912667
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĂN DUYÊN
Số thẻ: 133110163
Ngày hết hạn: 19/09/2020
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: French
Email: luckehanu@gmail.com
Điện thoại: 0974989966
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ XUÂN
Số thẻ: 133140310
Ngày hết hạn: 19/09/2020
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0986382626
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐẶNG MAI GIẢNG TÂN
Số thẻ: 183140140
Ngày hết hạn: 18/09/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email: dangmaigiangtan09@yahoo.com
Điện thoại: 0916664534
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN KIM NAM
Số thẻ: 275140214
Ngày hết hạn: 13/09/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919.958 994
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÁI
Số thẻ: 275170269
Ngày hết hạn: 11/09/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: thai_travel0910@yahoo.com
Điện thoại: 0916.992 061
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU
Số thẻ: 283140175
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01233988016
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Số thẻ: 283140176
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01233585887
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN
Số thẻ: 283140177
Ngày hết hạn: 08/09/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0916742241
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ HUYỀN
Số thẻ: 238170328
Ngày hết hạn: 01/09/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: huyenlt.sldtbxh@gmail.com
Điện thoại: 0974577429
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch