Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGÔ MINH TUẤN
Số thẻ: 145180226
Ngày hết hạn: 22/08/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: ngominhtuan89dn@gmail.com
Điện thoại: 0935663340
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM VĂN HUY
Số thẻ: 108150122
Ngày hết hạn: 21/08/2023
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 01663671919
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRƯƠNG QUÂN KỲ
Số thẻ: 108180131
Ngày hết hạn: 21/08/2023
Nơi cấp thẻ: Tuyên Quang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0978060835
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ THỊ DUYÊN
Số thẻ: 136180138
Ngày hết hạn: 20/08/2023
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: Chinese
Email: duyenndt@gmail.com
Điện thoại: 0967455262
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯU VĂN PHÚC
Số thẻ: 231150290
Ngày hết hạn: 17/08/2023
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: cuhanhtaysv2012@gmail.com
Điện thoại: 0972621793
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THỊ AN
Số thẻ: 238180341
Ngày hết hạn: 15/08/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0915.144.388
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN ĐỨC VƯƠNG
Số thẻ: 275180291
Ngày hết hạn: 15/08/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: vuongtrandulich@gmail.com
Điện thoại: 0937 198 389
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN KHÁNH CHI
Số thẻ: 136180137
Ngày hết hạn: 15/08/2023
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: Chinese
Email: trankhanhchi0804@gmail.com
Điện thoại: 01274706996
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRỊNH NHƯ QUỲNH
Số thẻ: 124150266
Ngày hết hạn: 14/08/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: French
Email:
Điện thoại: 0912084173
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HÁI
Số thẻ: 245120117
Ngày hết hạn: 13/08/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: ngochai8884@gmail.com
Điện thoại: 0914130481
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HUỲNH ANH KIỆT
Số thẻ: 175120113
Ngày hết hạn: 09/08/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: Japanese
Email: huynhanhkiet78vn@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0908.082 057
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ THỊ NGỌC MAI
Số thẻ: 133180330
Ngày hết hạn: 09/08/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0942558869
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG TIẾN ĐƯỜNG
Số thẻ: 133180332
Ngày hết hạn: 09/08/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0915955939
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỖ XUÂN THẮNG
Số thẻ: 133180331
Ngày hết hạn: 08/08/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0964291334
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ VĂN SĨ
Số thẻ: 231150289
Ngày hết hạn: 07/08/2023
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: cnbhdlk12@gmail.com
Điện thoại: 01649464696
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch