Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ GIAO
Số thẻ: 294160101
Ngày hết hạn: 11/10/2019
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ:
Email: ha_giao369@yahoo.com
Điện thoại: 0919092369
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH HOA
Số thẻ: 233160125
Ngày hết hạn: 06/10/2019
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email: phamthithanhha8394@gmail.com
Điện thoại: 0987423352
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĨNH HOÀI
Số thẻ: 145100105
Ngày hết hạn: 03/10/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: traviho07@yahoo.com; sepontour@yahoo.com
Điện thoại: 0905744969
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĂN MINH
Số thẻ: 145100102
Ngày hết hạn: 03/10/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Chinese, English
Email:
Điện thoại: 0983135023
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: MAI VĂN NGHỊ
Số thẻ: 138100119
Ngày hết hạn: 03/10/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0928535858
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRƯƠNG QUỐC KHÁNH
Số thẻ: 138130133
Ngày hết hạn: 03/10/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0985672888
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG THỊ HÒA
Số thẻ: 204160118
Ngày hết hạn: 03/10/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ: English
Email: hoanghoa391@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0988580000
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN HỮU THỌ
Số thẻ: 138100115
Ngày hết hạn: 29/09/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: thovntourrism@gmail.com
Điện thoại: 0906268682
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TRUNG
Số thẻ: 238100107
Ngày hết hạn: 29/09/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978372346
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ PHÚ TÂN
Số thẻ: 238160276
Ngày hết hạn: 27/09/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: minhtantour@gmail.com
Điện thoại: 0964501652
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐOÀN HỮU NGỌ
Số thẻ: 238160275
Ngày hết hạn: 19/09/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: doanhuungo@gmail.com
Điện thoại: 01386647612
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG LIÊN SƠN
Số thẻ: 145100109
Ngày hết hạn: 15/09/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: son_hoanglien@yahoo.com
Điện thoại: 0914425975;0932707333
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH NGA
Số thẻ: 245100104
Ngày hết hạn: 15/09/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: thanhnga.nguyen2009@gmail.com
Điện thoại: 0905252575
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN NGỌC HÀ
Số thẻ: 145100127
Ngày hết hạn: 15/09/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Laotian , Thai
Email: hatourist@gmail.com
Điện thoại: 0906585727
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÔ QUANG QUYẾT
Số thẻ: 204100103
Ngày hết hạn: 08/09/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0263.828.048
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch