Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THỊ AN
Số thẻ: 238150250
Ngày hết hạn: 10/08/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0915144388
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHAN SẦM ÁNH
Số thẻ: 104150112
Ngày hết hạn: 27/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ: Chinese
Email: caobangmenyeu@gmail.com
Điện thoại: 01692 814 910
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRIỆU THANH CHỦNG
Số thẻ: 204150113
Ngày hết hạn: 27/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973 795 300
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI VĂN NAM
Số thẻ: 238150249
Ngày hết hạn: 20/07/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919332369
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch