Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ CHIẾN
Số thẻ: 238170287
Ngày hết hạn: 07/03/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: hongduc.chien1987@gmail.com
Điện thoại: 0916487466
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI TRẦN MINH TRIẾT
Số thẻ: 175110104
Ngày hết hạn: 06/03/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: French
Email: buitriet@yahoo.fr
Điện thoại: 0913654900
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÝ HỒNG LẬP
Số thẻ: 110100157
Ngày hết hạn: 24/02/2020
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN ANH
Số thẻ: 268170102
Ngày hết hạn: 23/02/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0977696693
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN THANH TÂM
Số thẻ: 283170217
Ngày hết hạn: 22/02/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0906807139
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÂM TẤN TÀI
Số thẻ: 277170205
Ngày hết hạn: 20/02/2020
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: lamtai199512@gmail.com
Điện thoại: 01218130625
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐINH TẤN BẢO TRÂN
Số thẻ: 193170105
Ngày hết hạn: 16/02/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0946732733
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: MÃ THU VÂN
Số thẻ: 183170146
Ngày hết hạn: 16/02/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0908191966
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ THỊ QUỲNH ANH
Số thẻ: 283170216
Ngày hết hạn: 13/02/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0949320796
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Đinh Hoàng Lan Thư
Số thẻ: 168170102
Ngày hết hạn: 10/02/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ: Korean
Email: hoanglanthu_dinh@yahoo.com.vn
Điện thoại: 01673788168
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG NHƯ BIỂN
Số thẻ: 238170285
Ngày hết hạn: 09/02/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0942996103
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ XINH
Số thẻ: 238170284
Ngày hết hạn: 25/01/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: xinhong.nguyen@gmail.com
Điện thoại: 0912541236
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG TRỌNG HỮU
Số thẻ: 268170103
Ngày hết hạn: 23/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ:
Email: hoangtronghuudl@gmail.com
Điện thoại: 0942240960
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN ĐỖ THANH VY
Số thẻ: 194170120
Ngày hết hạn: 18/01/2020
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ: English
Email: thanhvy220893@gmail.com
Điện thoại: 01657189357
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ HUY VŨ
Số thẻ: 275110148
Ngày hết hạn: 16/01/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: huyvutour52@gmail.com
Điện thoại: 0975487958
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch