Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM HOÀNG TRỌNG HIẾU
Số thẻ: 283170228
Ngày hết hạn: 28/12/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: phamhoangtronghieudt@gmail.com
Điện thoại: 0937900287
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ HOÀNG
Số thẻ: 145170224
Ngày hết hạn: 22/12/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: annee.tran1908@gmail.com; anaee.tran1908@gmail.com
Điện thoại: 01236910234
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ ĐĂNG TUẤN
Số thẻ: 275170277
Ngày hết hạn: 22/12/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0908.141439
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HỨA THỊ LỆ
Số thẻ: 204170124
Ngày hết hạn: 21/12/2020
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ:
Email: lebabe90@gmail.com
Điện thoại: 0911560990
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ XUÂN TÀI
Số thẻ: 238170335
Ngày hết hạn: 20/12/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0941694012
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH ĐẠT
Số thẻ: 217170146
Ngày hết hạn: 20/12/2020
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973081525
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI THỊ LIỄU
Số thẻ: 238170334
Ngày hết hạn: 18/12/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: huunghitour.mailieu@gmail.com
Điện thoại: 0919218673
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: CHÂU PHƯỚC TOÀN
Số thẻ: 193170112
Ngày hết hạn: 14/12/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Ngoại ngữ: English
Email: chauphuoctoan333@yahoo.com
Điện thoại: 01222948828
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ HỮU HƯỜNG
Số thẻ: 252170276
Ngày hết hạn: 12/12/2020
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Ngoại ngữ:
Email: vohuuhuong1994@gmail.com
Điện thoại: 0989663628
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐOÀN HÙNG PHI
Số thẻ: 275170276
Ngày hết hạn: 12/12/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0983.950 930
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HUỲNH THÀNH NHÂN
Số thẻ: 283170227
Ngày hết hạn: 07/12/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: thanhnhanhuynh247@gmail.com
Điện thoại: 0919246247
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HỒ THANH LUÂN
Số thẻ: 258140113
Ngày hết hạn: 04/12/2020
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: luansangtao@gmail.com
Điện thoại: 0918401515
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI THANH ĐỊNH
Số thẻ: 117170145
Ngày hết hạn: 04/12/2020
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0974 346410
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG TUẤN ANH
Số thẻ: 145140186
Ngày hết hạn: 01/12/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: hoangtuananh152@gmail.com
Điện thoại: 0935334357
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HUỲNH THỊ MỸ THƠ
Số thẻ: 264170127
Ngày hết hạn: 30/11/2020
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ:
Email: thohuynh.viethighlandtourist@gmail.com
Điện thoại: 0983461677
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch