Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM MINH TIẾN
Số thẻ: 275170254
Ngày hết hạn: 21/04/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: tienphamtourist@gmail.com
Điện thoại: 0912545479
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HẢI
Số thẻ: 238170291
Ngày hết hạn: 18/04/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0979067840
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN DŨNG KIÊN
Số thẻ: 238170290
Ngày hết hạn: 17/04/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0979493586
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIỂN
Số thẻ: 296170157
Ngày hết hạn: 17/04/2020
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ: English
Email: nguyenhongkien1001@gmail.com
Điện thoại: 0916 320 378
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THÚY DUY
Số thẻ: 296170158
Ngày hết hạn: 17/04/2020
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ: English
Email: tranduyttd102@gmail.com
Điện thoại: 0949 631 635
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HIỂN
Số thẻ: 283170220
Ngày hết hạn: 13/04/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01633736317
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ VĂN HẢI
Số thẻ: 215170137
Ngày hết hạn: 13/04/2020
Nơi cấp thẻ: Yên Bái
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0989.094.497
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 238170289
Ngày hết hạn: 10/04/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: huunghitour.dohuong@gmail.com
Điện thoại: 0974177984
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 238170288
Ngày hết hạn: 05/04/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: levancuong246@gmail.com
Điện thoại: 0978186876
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ BÍCH QUỲNH
Số thẻ: 258170124
Ngày hết hạn: 03/04/2020
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: quynh.vietasia@gmail.com
Điện thoại: 0946.720.697
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐẶNG QUỐC VIỆT
Số thẻ: 277170207
Ngày hết hạn: 03/04/2020
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngoại ngữ:
Email: dulichdangviet@gmail.com
Điện thoại: 0982997722
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ LÊ HỒNG LAM
Số thẻ: 294170121
Ngày hết hạn: 28/03/2020
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ:
Email: lamvo.dlbx@gmail.com
Điện thoại: 0939640828
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ PHƯỚC LẬP
Số thẻ: 280170127
Ngày hết hạn: 27/03/2020
Nơi cấp thẻ: Long An
Ngoại ngữ:
Email: vophuoclap@gmail.com
Điện thoại: 0937031019
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN HUY
Số thẻ: 145100122
Ngày hết hạn: 24/03/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0914621806
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM MINH HÙNG
Số thẻ: 238170286
Ngày hết hạn: 22/03/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: hungphamminh1974@gmail.com
Điện thoại: 0915117874
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch