Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM CHI
Số thẻ: 145160194
Ngày hết hạn: 01/03/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: minnyvn@gmail.com
Điện thoại: 0935561333
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT KIÊN
Số thẻ: 238160255
Ngày hết hạn: 19/02/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978666771
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Số thẻ: 204160115
Ngày hết hạn: 21/01/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01676483608
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÝ TIẾN ĐẠT
Số thẻ: 204160114
Ngày hết hạn: 07/01/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ: English
Email: datcbvn2811@gmail.com
Điện thoại: 0947.824.568
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ THỊ HÔNG
Số thẻ: 238150254
Ngày hết hạn: 31/12/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: haituyet90@gmail.com
Điện thoại: 0982765906
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI THỊ PHƯỢNG
Số thẻ: 238150253
Ngày hết hạn: 23/12/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: buiphuonghd36@gmail.com
Điện thoại: 0915161013
Thẻ
Họ và tên: Lâm Nhật Sanh
Số thẻ: 351180117
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Quảng Ngãi
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGA
Số thẻ: 362180106
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ:
Email: nguyennga.cmr@gmail.com
Điện thoại: 0975378381
Thẻ
Họ và tên: A ỦI
Số thẻ: 362180105
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0814823518
Thẻ
Họ và tên: TRẦN QUỐC TUẤN
Số thẻ: 362180103
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984353179
Thẻ
Họ và tên: LÊ TRỌNG TẤN
Số thẻ: 362180104
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0983349368
Thẻ
Họ và tên: ĐOÀN THỊ MINH HUYỀN
Số thẻ: 362180102
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ:
Email: doanminhhuyen58@gmail.com
Điện thoại: 0905966030
Thẻ
Họ và tên: TRẦN ÁNH NGUYỆT
Số thẻ: 362180101
Ngày hết hạn: 01/01/1970
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ:
Email: anhnguyettrungtam1985@gmail.com
Điện thoại: 0973401629
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch