Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HUỲNH PHƯỚC LỄ
Số thẻ: 168100136
Ngày hết hạn: 12/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ: English
Email: huynhphuocle0905@gmail.com
Điện thoại: 0916558874
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Hoàng Nam Hướng
Số thẻ: 168170101
Ngày hết hạn: 12/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ: French
Email: namhuonghoang@gmail.com
Điện thoại: 0966697791
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TẠ HOÀNG GIANG
Số thẻ: 168140190
Ngày hết hạn: 12/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ: English
Email: gianghao@gmail.com
Điện thoại: 0942985975
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN MINH THIỆN
Số thẻ: 294170119
Ngày hết hạn: 10/01/2020
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Ngoại ngữ:
Email: tranminhthienhdvdl@gmail.com
Điện thoại: 0964683032
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM MINH TRÍ
Số thẻ: 275170248
Ngày hết hạn: 10/01/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: pmtri91@gmail.com
Điện thoại: 0939026058 - 01643702050
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN MINH THANH THỦY
Số thẻ: 175170128
Ngày hết hạn: 10/01/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: English
Email: thanhthuy212015@gmail.com
Điện thoại: 0988386552
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ VĂN ĐỊNH
Số thẻ: 258170123
Ngày hết hạn: 10/01/2020
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: dinh.dulichtienvinh@gmail.com
Điện thoại: 0933.319.545
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG THƯ
Số thẻ: 219170179
Ngày hết hạn: 09/01/2020
Nơi cấp thẻ: Thái Nguyên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01697938091
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ MẠNH TRUNG
Số thẻ: 110170008
Ngày hết hạn: 09/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 01662629873
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ DUNG
Số thẻ: 168140188
Ngày hết hạn: 06/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ: English
Email: thuydungavb@gmail.com
Điện thoại: 0965200300
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Thái Bình Dương
Số thẻ: 268170101
Ngày hết hạn: 06/01/2020
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Ngoại ngữ:
Email: lethaibinhduong2011@gmail.com
Điện thoại: 0977363660
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÂM ANH KHOA
Số thẻ: 183170144
Ngày hết hạn: 05/01/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: French
Email:
Điện thoại: 0975310119
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VƯƠNG THẾ BẢO
Số thẻ: 272170150
Ngày hết hạn: 03/01/2020
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01228601973
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG THỊ THÚY
Số thẻ: 204170121
Ngày hết hạn: 03/01/2020
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0974602796
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TÙNG LINH
Số thẻ: 104170122
Ngày hết hạn: 03/01/2020
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ: Chinese
Email: nguyenthitunglinh@gmail.com
Điện thoại: 0916361219
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch