Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HỒ ĐỨC CÔNG
Số thẻ: 275180288
Ngày hết hạn: 24/05/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0936 749 945
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM ĐỨC DOANH
Số thẻ: 124180311
Ngày hết hạn: 24/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0986229776
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ VIẾT TÂM
Số thẻ: 224180184
Ngày hết hạn: 22/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0902045949
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH
Số thẻ: 124180310
Ngày hết hạn: 22/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 01258685828
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH SƠN
Số thẻ: 296180169
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ: English
Email: trinhson2408@gmail.com
Điện thoại: 0943 350 758
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĂN HƯỚNG
Số thẻ: 133180328
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email: tranvanhuongvnm@gmail.com
Điện thoại: 0962550016
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ NGÂN
Số thẻ: 233180130
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01649799566
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Số thẻ: 233180131
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email: vanducdlk6@gmail.com
Điện thoại: 0965429825
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Y THUƯNH
Số thẻ: 162180139
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ: English
Email: thuunhkrb@gmail.com
Điện thoại: 01684358715
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DŨNG
Số thẻ: 275180287
Ngày hết hạn: 10/05/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: dungdulich121088@gmail.com
Điện thoại: 0902.378 737
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG ANH NGUYỄN
Số thẻ: 224180183
Ngày hết hạn: 10/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0976005656
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ ĐỨC CƯỜNG
Số thẻ: 175180135
Ngày hết hạn: 04/05/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: English
Email: duccuong.dldn@gmail.com
Điện thoại: 0908.113 781
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN CHÍ LINH
Số thẻ: 296180168
Ngày hết hạn: 04/05/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ:
Email: tranchilinh89@gmail.com
Điện thoại: 0939 789 908
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THANH HÙNG
Số thẻ: 275180285
Ngày hết hạn: 03/05/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: hungpham21051990@gmail.com
Điện thoại: 0974.395 674
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ THỊ CHI
Số thẻ: 275180286
Ngày hết hạn: 03/05/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: chivolbt1603@gmail.com
Điện thoại: 0977.204 413
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch