Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THỂ
Số thẻ: 133180343
Ngày hết hạn: 07/11/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại:
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ NGỌC THÊM
Số thẻ: 133180344
Ngày hết hạn: 07/11/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0975526150
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI TRUNG HIẾU
Số thẻ: 110180102
Ngày hết hạn: 07/11/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email: buitrunghieulc@gmail.com
Điện thoại: 01647287463
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐINH THỊ THUÝ PHƯƠNG
Số thẻ: 110180101
Ngày hết hạn: 07/11/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email: dinhphuong1402@gmail.com
Điện thoại: 0356583586
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LỒ A CHỈNH
Số thẻ: 210180101
Ngày hết hạn: 07/11/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: chinh.amazing@gmail.com
Điện thoại: 0969790378
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC
Số thẻ: 145180232
Ngày hết hạn: 07/11/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Chinese
Email: ngoc8395@gmail.com
Điện thoại: 0353512529
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM THỊ HỢI
Số thẻ: 133180346
Ngày hết hạn: 07/11/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI HỮU HUẤN
Số thẻ: 238180353
Ngày hết hạn: 05/11/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại:
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
Số thẻ: 138180156
Ngày hết hạn: 02/11/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: French
Email: Thuydung27690@gmail.com
Điện thoại: 0946097438
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: DƯƠNG KHÁNH HOÀNG
Số thẻ: 131180026
Ngày hết hạn: 02/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ: French
Email: duongkhanhhoang289@gmail.com
Điện thoại: 0766419979
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ HUY DƯƠNG
Số thẻ: 136180142
Ngày hết hạn: 02/11/2023
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: English
Email: duongvu55@gmail.com
Điện thoại: 0968388086
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ VĂN TÂN
Số thẻ: 202180118
Ngày hết hạn: 01/11/2023
Nơi cấp thẻ: Hà Giang
Ngoại ngữ:
Email: letanpv@gmail.com
Điện thoại: 0978788385
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Đức Thuận
Số thẻ: 124180312
Ngày hết hạn: 31/10/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0964554827
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT DŨNG
Số thẻ: 138180155
Ngày hết hạn: 30/10/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0904821277
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HÀ MY
Số thẻ: 238180352
Ngày hết hạn: 30/10/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: my.vlinktour@gmail.com
Điện thoại: 0977847007
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch