Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGÔ QUỐC HẢI
Số thẻ: 192190350
Ngày hết hạn: 06/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: quochaicantho@yahoo.com
Điện thoại: 0918.026.888
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN GIANG
Số thẻ: 192190351
Ngày hết hạn: 06/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: giangfb@hotmail.com
Điện thoại: 0939.480.468
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TĂNG KHÁNH TRUNG
Số thẻ: 292190769
Ngày hết hạn: 06/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tangkhanhtrung97@gmail.com
Điện thoại: 0962.342.032
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯU THẠCH SANH
Số thẻ: 292190770
Ngày hết hạn: 06/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: luusanh060697@gmail.com
Điện thoại: 0346.846.912
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÌNH NHI
Số thẻ: 292190771
Ngày hết hạn: 06/03/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nhichanngan95@gmail.com
Điện thoại: 0365.568.995
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VÕ THANH TUẤN
Số thẻ: 145190240
Ngày hết hạn: 28/02/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Korean
Email:
Điện thoại: 0964747566
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lưu Sĩ Hùng
Số thẻ: 283190233
Ngày hết hạn: 26/02/2024
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: sihungluu1991@yahoo.com
Điện thoại: 0979832891
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM MỘNG CẦM
Số thẻ: 292190768
Ngày hết hạn: 26/02/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: phammongcam1997@gmail.com
Điện thoại: 0795.039.277
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TĂNG THỊ HUYỀN TRÂN
Số thẻ: 192190349
Ngày hết hạn: 26/02/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: tanghuyentran1111@gmail.com
Điện thoại: 0392.003.738
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ HẢI NHI
Số thẻ: 145130165
Ngày hết hạn: 25/02/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: nhidh84@yahoo.com
Điện thoại: 0905281510
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỖ TỐ HỮU
Số thẻ: 136190144
Ngày hết hạn: 25/02/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: dotohuu1988@gmail.com
Điện thoại: 0914827788
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN PHONG
Số thẻ: 275190299
Ngày hết hạn: 25/02/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: phong.smiletour@gmail.com
Điện thoại: 0944.195 256
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ VÂN
Số thẻ: 236190202
Ngày hết hạn: 21/02/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: thongdulichthienan@gmail.com
Điện thoại: 0813175006
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THE
Số thẻ: 236190203
Ngày hết hạn: 21/02/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: nguyenthithe.nd@gmail.com
Điện thoại: 0397137346
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM VĂN THANH
Số thẻ: 236190204
Ngày hết hạn: 21/02/2024
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: thanhtheu73@gmail.com
Điện thoại: 0896035969
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch