Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ MINH TUẤN
Số thẻ: 193170106
Ngày hết hạn: 10/05/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0946732733
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ PHƯỢNG
Số thẻ: 238170298
Ngày hết hạn: 10/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0972636360
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG VĂN THIỆU
Số thẻ: 238170294
Ngày hết hạn: 08/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: thieuhdvxuyenviet@gmail.com
Điện thoại: 0985578175
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ NGỌC VƯƠNG
Số thẻ: 238170295
Ngày hết hạn: 08/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: vuongln026@gmail.com
Điện thoại: 0985537226
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ HẢI
Số thẻ: 238170296
Ngày hết hạn: 08/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: lehaitourguide@gmail.com
Điện thoại: 0942291993
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ ĐÌNH THÔNG
Số thẻ: 238170297
Ngày hết hạn: 08/05/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0979847586
Thẻ Nội địa
Họ và tên: KIỀU THÌ THÚY NGA
Số thẻ: 275170256
Ngày hết hạn: 03/05/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: kieunga.truyenthongviet@gmail.com
Điện thoại: 0906 001 936
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ LUYÊN
Số thẻ: 238170293
Ngày hết hạn: 27/04/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01652265267
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG VĂN MINH
Số thẻ: 238170292
Ngày hết hạn: 26/04/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: hoangvanminh81@gmail.com
Điện thoại: 0912275170
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ HOA
Số thẻ: 175170129
Ngày hết hạn: 25/04/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: German
Email: fromhoa@gmail.com
Điện thoại: 0903326488
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG VĂN ĐỘ
Số thẻ: 133110151
Ngày hết hạn: 24/04/2020
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: French
Email:
Điện thoại: 0982339597
Thẻ Nội địa
Họ và tên: CAO THÀNH NGON
Số thẻ: 258170125
Ngày hết hạn: 21/04/2020
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email: bachma616@gmail.com
Điện thoại: 01697023705
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VĂN THẮNG
Số thẻ: 275170255
Ngày hết hạn: 21/04/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: vanthangtravel@gmail.com
Điện thoại: 0978088007
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM MINH TIẾN
Số thẻ: 275170254
Ngày hết hạn: 21/04/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: tienphamtourist@gmail.com
Điện thoại: 0912545479
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HẢI
Số thẻ: 238170291
Ngày hết hạn: 18/04/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0979067840
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch