Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÔ QUANG QUYẾT
Số thẻ: 204100103
Ngày hết hạn: 08/09/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0263.828.048
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM THỊ HOA
Số thẻ: 238160274
Ngày hết hạn: 08/09/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: huunghitour.phamhoa@gmail.com
Điện thoại: 0986979242
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ QUỐC HẢI
Số thẻ: 238160273
Ngày hết hạn: 06/09/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: hoanghaivnhk6@gmail.com
Điện thoại: 0973403184
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VĂN NGỌC VŨ
Số thẻ: 145100104
Ngày hết hạn: 18/08/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: annamtour@gmail.com
Điện thoại: 0905140600
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: SẦM HẢI BẰNG
Số thẻ: 104100101
Ngày hết hạn: 16/08/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ: Russian
Email:
Điện thoại: 0263.858.229
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHAN THÁI CƯỜNG
Số thẻ: 104100102
Ngày hết hạn: 16/08/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Ngoại ngữ: Chinese, English
Email:
Điện thoại: 0263.858.299
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HÀN VĂN SỸ
Số thẻ: 138160151
Ngày hết hạn: 11/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0981879536
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ VĂN DÌN
Số thẻ: 138100117
Ngày hết hạn: 10/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0912422538
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG MẠNH CƯỜNG
Số thẻ: 138100113
Ngày hết hạn: 09/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: French
Email: manhcuonghoang@gmail.com
Điện thoại: 0947097509
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ ĐỨC CHUYÊN
Số thẻ: 138100103
Ngày hết hạn: 08/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: German
Email: chuyenhanh@vnn.vn
Điện thoại: 0913305959
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Số thẻ: 138100109
Ngày hết hạn: 04/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: vietnamtravelguide@hotmail.com
Điện thoại: 0986098636
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG QUỐC ANH
Số thẻ: 138100110
Ngày hết hạn: 03/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0942727557
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VĂN HÓA
Số thẻ: 245100101
Ngày hết hạn: 02/08/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: tranvanhoa_vlu@yahoo.com
Điện thoại: 0985077790
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HẢI
Số thẻ: 145100113
Ngày hết hạn: 02/08/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: haidhqt@yahoo.com
Điện thoại: 0983107425; 0919248234
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ THỊ YẾN
Số thẻ: 145100112
Ngày hết hạn: 02/08/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0972219755
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch