Tổng cục Du lịch đồng ý với đề nghị của trường Đại học KHXH Nhân văn, ĐHQG Hà Nội về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch