Ngày 31/3/2020, Sở du lịch Hà nội ra công văn số 276/SDL-QLLH về việc hoãn tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch tháng 4 và tháng 5 năm 2020
Ngày 16/3/2020, Sở du lịch Quảng Ninh ra công văn số 749 về việc hoãn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch đợt 1 năm 2020
Ngày 18/02/2020, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 100/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 17/02/2020, Sở du lịch Quảng Ninh ra thông báo số 304/TB-SDL về tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên quốc tế năm 2020
Ngày 02/8/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 615/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 26/6/2019, Sở Du lịch Ninh Bình ban hành công văn số 444/SDL-QLLH về việc tham gia khóa cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch năm 2019
Ngày 10/6/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 443/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Tháng 5/2019, Sở VHTTDL Nam Định gửi công văn số 399/SVHTTDL-QLDL về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019
Ngày 8/5/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 329/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL Bắc Giang ban hành ra thông báo số 51/TB-SVHTTDL về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức dành cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019.
Ngày 19/4/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 269/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 05/4/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 222/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 26/3/2019, Trường Đại học Khánh Hòa ban hành công văn số 222/ĐHKH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế
Ngày 25/3/2019 trường  Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng ban hành công văn số 70/CĐDLĐN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ lớp hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 14/02/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 97/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế".