Ngày 06/12/2018 trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội đã gửi đề án lên Tổng Cục Du lịch xin lịch tổ chức thi du lịch tháng 1 và tháng 2 năm 2019
Ngày 16/10/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ gửi công văn số 703/SVHTTDL-QLDL về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch" từ ngày 12 - 14/12/2018.
Ngày 12/03/2018, Tổng cục Du lịch ra Quyết định Số 92/QĐ-TCDL ban hành quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Ngày 9/8/2018, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 607/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế" từ ngày 26 - 28/9/2018.
Trung tâm thông tin Du lịch xin gửi các Doanh nghiệp kinh doanh lữ hànhn hướng dẫn viên du lịch công văn số 470/SDL-QLLH của Sở Du lịch thành phố Hà Nội về việc chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch.
Ngày 15/5/2018, Sở Du lịch Hà Nội ban hành công văn số 277/SDL-QLLH về việc chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch.
Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 3243/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Hà Nội.
Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 3114/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng.
Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2771/KHXHNV về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Quảng Ninh.
Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2600/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng
Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2599/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng
Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2601/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2369/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Nha Trang
Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2368/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Quảng Ninh
Ngày 25 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2391/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng