Ngày 22/6/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo 069/2020/TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2020 tại Thừa Thiên Huế.
Ngày 17/6/2020, Trường Đại học Duy Tân ra công văn số 471/ĐHDT về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 7 năm 2020 tại Đà Nẵng
Ngày 04/6/2020, Trường Đại học Hòa Bình ra công văn số 255/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 và tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội và Quảng Ninh.
Ngày 25/5/2020, trường Cao đẳng Văn Lang ra thông báo 418/TB-CĐVL về việc thay đổi ngày thi nghiệp vụ du lịch tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày 08/6/2020, Trường Đại học Khoa học - Thái Nguyên ra công văn số 459/ĐHKH-TTNN-TH về việc thông báo thời gian thi chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 năm 2020.
Ngày 09/6/2020, Trường Đại học Công nghiệp Vinh ra công văn số 70/CV-ĐHCNV về việc tổ chức thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa tháng 6 năm 2020.
Ngày 09/6/2020, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 455/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 25/5/2020, Trường Đại học Phú Xuân ra thông báo 060/TB-PXU tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 năm 2020.
Ngày 14/5/2020, trường Cao đẳng Văn Lang ra công văn 399b/TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 6/2020 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày 07/5/2020, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0505/2020/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn, nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 và tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội và Đà Nẵng.
Ngày 04/5/2020, trường Đại học Hòa Bình ra công văn 168/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 5/2020.
Ngày 24/4/2020, trường Cao đẳng Văn Lang ra công văn 393/TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5/2020.
Ngày 6/4/2020, trường Cao đẳng Văn Lang ra công văn 392/TB-CĐVL về việc thay đổi ngày thi nghiệp vụ du lịch
Ngày 01/4/2020, Trường đại học Phú Xuân ra thông báo 040/TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế lần thứ 9
Ngày 31/3/2020, Sở du lịch Hà nội ra công văn số 276/SDL-QLLH về việc hoãn tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch tháng 4 và tháng 5 năm 2020