Ngày 14/5/2020, trường Cao đẳng Văn Lang ra công văn 399b/TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 6/2020 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày 07/5/2020, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0505/2020/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn, nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 và tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội và Đà Nẵng.
Ngày 04/5/2020, trường Đại học Hòa Bình ra công văn 168/CV-ĐHHB về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế tháng 5/2020.
Ngày 24/4/2020, trường Cao đẳng Văn Lang ra công văn 393/TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5/2020.
Ngày 6/4/2020, trường Cao đẳng Văn Lang ra công văn 392/TB-CĐVL về việc thay đổi ngày thi nghiệp vụ du lịch
Ngày 01/4/2020, Trường đại học Phú Xuân ra thông báo 040/TB-PXU về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế lần thứ 9
Ngày 31/3/2020, Sở du lịch Hà nội ra công văn số 276/SDL-QLLH về việc hoãn tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch tháng 4 và tháng 5 năm 2020
Ngày 16/3/2020, Sở du lịch Quảng Ninh ra công văn số 749 về việc hoãn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch đợt 1 năm 2020
Ngày 18/02/2020, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 100/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 17/02/2020, Sở du lịch Quảng Ninh ra thông báo số 304/TB-SDL về tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên quốc tế năm 2020
Ngày 02/8/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 615/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 26/6/2019, Sở Du lịch Ninh Bình ban hành công văn số 444/SDL-QLLH về việc tham gia khóa cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch năm 2019
Ngày 10/6/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 443/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Tháng 5/2019, Sở VHTTDL Nam Định gửi công văn số 399/SVHTTDL-QLDL về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019
Ngày 8/5/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 329/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".