Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 1350/XHNV-ĐT về việc  tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Lạt.
Thông báo số 1301/XHNV-ĐT của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Quảng Ninh.
Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại TP HCM
Kính gửi: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Kính gửi: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Kính gửi: Tổng cục Du lịch - Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch
Thông báo: V/v Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ CNDL ngày 26/12/2015 tại Hà Nội
Kính gửi: Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và du lịch Sài Gòn  
Danh sách cơ sở đào tạo được Tổng cục Du lịch ủy quyền tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và kiểm tra ngoại ngữ.
Ngày 16/06/2014, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Cao đẳng Bình Định mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.
Ngày 22/04/2014, Tổng cục Du lịch đã có công văn đồng ý cho phép Trường Cao đẳng Bách Việt mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.  
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch