Ngày 26/4/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 574/TCDL-LH về việc công nhận văn bằng, chứng chỉ và công khai thông tin sinh viên tốt nghiệp
Ngày 24/4/2019, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 554/TCDL-LH hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc đối với thủ tục cấp thẻ Hướng dẫn viên.
Ngày 12/3/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục quản lý chất lượng gửi công văn số 222/QLCL-QLT về việc cung cấp thông tin các đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ.
Ngày 28/12/2018 Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 1926/TCDL-LH về việc tổ chức tour cho khách đi du lịch Đài Loan.  
Ngày 02/11/2018, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 1552/TCDL-LH về việc đơn vị có thẩm quyền cấp chứng chỉ ngoại ngữ gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/ thành phố.
Ngày 18/10/2018, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 1466/TCDL-LH giải đáp kiến nghị của Sở VHTTDL Bình Thuận, đồng thời hướng dẫn chung đối với các Sở Du lịch, Sở VHTTLD về việc sử dụng bằng nghề hướng dẫn du lịch thay cho chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Ngày 06/7/2018, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 867/TCDL - LH về Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ HDV
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.  
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Ngày 13/4/2018, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 399/TCDL-VP về  Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ Hướng dẫn viên.
Trung tâm kính gửi Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Du lịch Công văn của Tổng cục Du lịch về Quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
Trung tâm kính gửi các Sở VHTTDL, Sở DL công văn của Tổng cục Du lịch về Hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Du lịch về Lữ hành và hướng dẫn viên.