Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Ngày 13/4/2018, Tổng cục Du lịch ban hành Công văn số 399/TCDL-VP về  Thành phần hồ sơ đề nghị cấp thẻ Hướng dẫn viên.
Trung tâm kính gửi Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở Du lịch Công văn của Tổng cục Du lịch về Quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
Trung tâm kính gửi các Sở VHTTDL, Sở DL công văn của Tổng cục Du lịch về Hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Du lịch về Lữ hành và hướng dẫn viên.
Trung tâm thông tin Du lịch xin gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch công văn của Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017
Ngày 8-2-2018, Tổng cục Du lịch ra công văn số 120/TCDL-LH về việc hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn du lịch gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/ thành phố.
Ngày 27/12/2017, Tổng cục Du lịch ra công văn số 1739/TCDL-LH về việc giải quyết đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đối với trường hợp giả mạo hồ sơ.
Ngày 27/10/2017, Tổng cục Du lịch ra công văn số 1342/TCDL-LH về việc triển khai quản lý hướng dẫn viên theo quy định của Luật Du lịch 2017.  
Để đảm bảo quyền lợi cho công dân, Tổng cục Du lịch đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương chấp nhận phiếu điểm của các bài thi tiếng Anh đã đề cập trong công văn thay cho chứng chỉ ngoại ngữ trong quá trình xử lý hồ sơ xin cấp thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch.
Kính gửi: Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương