Kính gửi: Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố
Kính gửi: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Kính gửi: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Kính gửi: Tổng cục Du lịch - Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch
Kính gửi: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và du lịch Sài Gòn
Kính gửi: Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cụ thể như sau:
1. Đối tượng dự thi: - Hướng dẫn viên du lịch chưa có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; - Sinh viên có nguyện vọng làm nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế; - Các đối tượng khác có nhu cầu  
Công văn số 154/TCDL-LH ngày 27/02/2014 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thủ tục cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 49/TCDL-LH ngày 14/01/2014 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thủ tục cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Công văn số 50/TCDL-LH ngày 14/01/2014 của Tổng cục Du lịch gửi các Trường được Tổng cục Du lịch ủy quyền đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1, 2, 3 tháng.
Công văn số 755/TCDL-LH ngày 16/7/2013 của Tổng cục Du lịch gửi các Trường được Tổng cục Du lịch ủy quyền đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về việc thông báo sử dụng phần mềm nâng cấp huongdanvien.vn.
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch