Hướng dẫn thực hiện nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 5-6-2001 về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch.
Quy định khung về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch