Thông báo số 3772/XHNV-ĐT Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Quảng Ninh
Cập nhật:23/11/2016 08:49:42
Ngày 11 tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 3772/XHNV-ĐT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Quảng Ninh

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Nguồn: Trường ĐH KHXH và NV
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch