Công văn số 297/TCDL- LH Về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch
Cập nhật:27/03/2017 09:24:49
Kính gửi: Trường Đại học Nha Trang

Sau khi nghiên cứu hồ sơ kèm theo công văn số 64/TTr-ĐHNT ngày 12 tháng 10 năm 2016 về việc đăng ký đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngắn hạn của Trường, Tổng cục Du lịch chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do Trường xây dựng, phục vụ cho các khóa đào tạo và đồng ý với đề nghị được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của trường.

Nội dung công văn trong file đính kèm.

Nguồn: TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch