Công văn số 395/TCDL-LH Về việc Mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội
Cập nhật:18/04/2017 13:43:49
Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Tổng cục Du lịch chấp nhận chương trình chi tiết đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do Trường xây dựng, phục vụ cho các khóa đào tạo và đồng ý với đề nghị được mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của trường.

Nội dung công văn trong file đính kèm.

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch