Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí minh

Cập nhật:05/05/2017 09:56:19
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết nội dung công văn trong file đính kèm

Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn