Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng

Cập nhật:03/08/2017 08:42:15
Ngày 01 tháng 8 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 1915/XHNV về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Warning: include(web/templates/2018/errors/html\error_php.php): failed to open stream: No such file or directory in F:\web\php\2020\www.huongdanvien.vn\web\systems\system\core\Exceptions.php on line 269

Warning: include(): Failed opening 'web/templates/2018/errors/html\error_php.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in F:\web\php\2020\www.huongdanvien.vn\web\systems\system\core\Exceptions.php on line 269

Warning: include(web/templates/2018/errors/html\error_php.php): failed to open stream: No such file or directory in F:\web\php\2020\www.huongdanvien.vn\web\systems\system\core\Exceptions.php on line 269

Warning: include(): Failed opening 'web/templates/2018/errors/html\error_php.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in F:\web\php\2020\www.huongdanvien.vn\web\systems\system\core\Exceptions.php on line 269