Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng

Cập nhật:03/08/2017 08:42:15
Ngày 01 tháng 8 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 1915/XHNV về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn