Tổng cục Du lịch mời tham dự khóa tập huấn du lịch có trách nhiệm cho hướng dẫn viên

Cập nhật:06/09/2017 16:45:25
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và tăng cường thực hiện du lịch có trách nhiệm đồng thời tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ trong đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, Tổng cục Du lịch tổ chức khóa tập huấn du lịch có trách nhiệm cho hướng dẫn viên du lịch.

Đối tượng tham dự: Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên tại điểm đang hành nghề hướng dẫn du lịch tại các công ty du lịch và các khu, điểm du lịch.

Thời gian tổ chức khóa tập huấn: từ 19/9/2017 đến 23/9/2017 (04 buổi lý thuyết tại Hà Nội, 04 buổi thực hành tại Hòa Bình).

Chi tiết nội dung công văn trong file đính kèm

Nguồn: Tổng cục Du lịch