Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng

Cập nhật:27/09/2017 17:10:05
Ngày 25 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2391/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn