Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Quảng Ninh

Cập nhật:27/09/2017 17:14:22
Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2368/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Quảng Ninh

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn