Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Nha Trang

Cập nhật:27/09/2017 17:16:33
Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2369/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Nha Trang

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Warning: include(web/templates/2018/errors/html\error_php.php): failed to open stream: No such file or directory in F:\web\php\2020\www.huongdanvien.vn\web\systems\system\core\Exceptions.php on line 269

Warning: include(): Failed opening 'web/templates/2018/errors/html\error_php.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in F:\web\php\2020\www.huongdanvien.vn\web\systems\system\core\Exceptions.php on line 269

Warning: include(web/templates/2018/errors/html\error_php.php): failed to open stream: No such file or directory in F:\web\php\2020\www.huongdanvien.vn\web\systems\system\core\Exceptions.php on line 269

Warning: include(): Failed opening 'web/templates/2018/errors/html\error_php.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in F:\web\php\2020\www.huongdanvien.vn\web\systems\system\core\Exceptions.php on line 269