Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Huế

Cập nhật:12/10/2017 08:37:43
Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2600/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng

Chi tiết nội dung trong file đính kèm

Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn