Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Quảng Ninh

Cập nhật:30/10/2017 08:15:16
Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2771/KHXHNV về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Quảng Ninh.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm.

Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn