Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng

Cập nhật:07/12/2017 13:04:44
Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 3114/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Đà Nẵng.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm

Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn