Công văn giải quyết đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đối vớ trường hợp giả mạo hồ sơ
Cập nhật:09/02/2018 17:47:41
Ngày 27/12/2017, Tổng cục Du lịch ra công văn số 1739/TCDL-LH về việc giải quyết đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đối với trường hợp giả mạo hồ sơ.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Tổng cục Du lịch
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch