Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch

Cập nhật:01/11/2018 09:39:47
Ngày 16/10/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ gửi công văn số 703/SVHTTDL-QLDL về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch" từ ngày 12 - 14/12/2018.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm

Nguồn: TCDL