Sở Du lịch Hà Nội chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch tháng 9/2019

Cập nhật:11/06/2019 10:37:17
Ngày 10/6/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 443/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm