Sở du lịch Hà Nội tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên quốc tế tháng 4 và tháng 5 năm 2020

Cập nhật:18/02/2020 14:35:36
Ngày 18/02/2020, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 100/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm