Trường Cao đẳng Đại Việt tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn, nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 và tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội và Đà Nẵng

Cập nhật:14/05/2020 14:18:59
Ngày 07/5/2020, trường Cao đẳng Đại Việt ra thông báo số 0505/2020/TB-CĐĐV về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn, nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 5 và tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm