Trường Cao đẳng Văn Lang tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn, nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tp. Hồ Chí Minh.

Cập nhật:01/06/2020 14:07:42
Ngày 14/5/2020, trường Cao đẳng Văn Lang ra công văn 399b/TB-CĐVL về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa và quốc tế tháng 6/2020 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tp. Hồ Chí Minh.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm