Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức định kì cho Hướng dẫn viên
Cập nhật:14/02/2014 09:32:32
Trong những năm qua, lực lượng hướng dẫn viên của nước ta phát triển nhanh chóng. Tính đến nay, tòan quốc đã cấp được hơn 11.000  thẻ hướng dẫn viên du lịch. Với thời hạn thẻ hướng dẫn viên theo quy định là 3 năm, trong năm 2013 tới sẽ có khoảng 6000 hướng dẫn viên đổi thẻ.

Xem nội dung toàn văn bản tại file đính kèm

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch