Chuẩn bị khai trương Trung tâm thẩm định kỹ năng nghề du lịch đầu tiên tại Hà Nội

Cập nhật:26/11/2007 10:04:47
Ngành du lịch và khách sạn của Việt Nam đang thực hiện một bước đi mang tính quyết định để hướng tới việc nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ bằng việc khai trương Trung tâm thẩm định kỹ năng nghề du lịch đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 26/11/2007.
Các Trung tâm thẩm định kỹ năng tiến hành kiểm tra kỹ năng nghề của người lao động trình độ cơ bản đang làm việc tại các doanh nghiệp du lịch và khách sạn, gồm 13 nghiệp vụ từ Phục vụ buồng, Lễ tân, Nhà hàng, Chế biến món ăn Âu, Chế biến món ăn Việt Nam, cho đến Đại lý lữ hành, Điều hành tour và Hướng dẫn du lịch.

Những Trung tâm thẩm định là thành phần chính của Hệ thống công nhận quốc gia - Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (được gọi là VTOS). Hệ thống này cung cấp đào tạo tại chỗ cho doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn kỹ năng nghề được quốc tế công nhận, tiếp theo là việc kiểm tra kỹ năng và cấp chứng chỉ quốc gia cho học viên. Hệ thống giúp những người lao động nghề tại các doanh nghiệp du lịch và khách sạn chưa qua đào tạo nghề chính quy hoặc được đào tạo chút ít có được chứng chỉ chính thức công nhận kỹ năng nghề, qua đó nâng cao khả năng dịch chuyển lao động, tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp và cơ hội tăng thu nhập.

Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch Việt Nam (được gọi là VTCB), với sự hỗ trợ của Dự án Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ, đã chính thức khai trương Trung tâm thẩm định đầu tiên tại Trường tư thục Kinh tế Du lịch Hoa Sữa ở Hà Nội thông qua việc kiểm tra kỹ năng nghề cho sáu nhân viên phục vụ bàn của một số khách sạn.

Trước tiên các Trung tâm thẩm định được đặt tại một số trường du lịch & khách sạn chính tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Huế để đảm bảo việc đào tạo của các trường và doanh nghiệp cùng theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề được quốc tế công nhận. Tuy nhiên các doanh nghiệp khách sạn và lữ hành cũng có thể đăng ký trở thành Trung tâm thẩm định. Dự án đã nhận được đơn của các doanh nghiệp đề nghị về vấn để này.

Mỗi Trung tâm thẩm định được Dự án, do Liên minh châu Âu tài trợ cung cấp trang thiết bị đào tạo hiện đại. Bên cạnh sự hỗ trợ từ nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, tổng giá trị tài trợ của Liên minh châu Âu cho các Trung tâm thẩm định khoảng 800.000 Euro.

Sau khi được cán bộ giám sát của doanh nghiệp đào tạo - những người đã được Dự án đào tạo “kỹ năng đào tạo nghề theo tiêu chuẩn” - các học viên của doanh nghiệp đăng ký với VTCB để được thẩm định kỹ năng nghề. VTCB sẽ tổ chức sáu kì thẩm định kỹ năng nghề đầu tiên (bao gồm cả lý thuyết và thực hành) diễn ra từ ngày 26/11 đến 6/12 tại sáu Trung tâm thẩm định mới được thành lập, sau đó sẽ tiếp tục từ tháng 01/08 trở đi.

Nguồn: Dự án Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam