Tổng cục Du lịch: Khai mạc lớp tập huấn sử dụng chương trình quản lý hướng dẫn viên du lịch tại Hà Nội

Cập nhật:12/06/2009 09:37:35
Sáng 10/6/2009 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã khai mạc lớp “Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lý hướng dẫn viên du lịch trên mạng Internet” cho 46 học viên là những cán bộ quản lý Nhà nước về du lịch đến từ 26 Sở VHTT&DL các tỉnh phía Bắc.

Trong 3 ngày tập huấn (từ 10-12/6/2009) mỗi học viên được sử dụng một máy tính nối mạng tốc độ cao để thực hành sử dụng chương trình quản lý hướng dẫn viên du lịch trên mạng Internet tại địa chỉ www.huongdanvien.vn, đồng thời được nghe giải thích rõ hơn một số vấn đề liên quan đến việc quản lý và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch đã quy định tại Luật Du lịch, Nghị định 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 89/2008/TT- BVHTTDL.

Đây là lớp tập huấn có tầm quan trọng đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hoá công tác quản lý và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch