Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12 - 11 - 2013

Cập nhật:14/02/2014 14:26:57
Nghị định 158/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/ND_158_2013_ND_CP.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL