Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 09 - 10 - 2007

Cập nhật:14/02/2014 13:46:13
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Nội dung toàn văn bản tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/ND_149_2007ND_CP.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL