Công văn số 1208/TCDL-LH ngày 04 - 11 - 2010
Cập nhật:14/02/2014 16:54:12
Công văn số 1208/TCDL-LH ngày 04/11/2010 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc chấp nhận bảng điểm chuyên ngành hướng dẫn du lịch trong quá trình cấp thẻ.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_1208_TCDL_LH.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch