Công văn số 493/TCDL-LH ngày 30 - 05 - 2011

Cập nhật:14/02/2014 13:35:34
Ngày 30/5/2011, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 493/TCDL-LH gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở chấp nhận chứng chỉ một số ngoại ngữ trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_493_TCDL_LH.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL