Công văn số 167/TCDL-LH ngày 30 - 05 - 2011
Cập nhật:14/02/2014 13:31:27
Công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổng cục Du lịch và trường ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn, trường ĐH QGHN điều chỉnh mẫu phôi chứng chỉ đạt trình độ ngoại ngữ cấp mới cho những người đạt yêu cầu theo các quy định mới về phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mẫu phôi chứng chỉ mới:

http://huongdanvien.vn/images/files/Mau_Phoi_Chung_chi_NN.pdf

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_167_TCDL_LH.PDF

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch