Công văn số 775/TCDL-LH ngày 16 - 08 - 2011
Cập nhật:14/02/2014 16:55:35
Công văn số 775/TCDL-LH ngày 16/8/2011 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_775_TCDL_LH.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch