Quyết định số 137/QĐ-TCDL ngày 04 - 04 - 2013
Cập nhật:14/02/2014 17:00:10
Quyết định số 137/QĐ-TCDL ngày 04/4/2013 của Tổng cục Du lịch phê duyệt Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên (Quyết định và tài liệu kèm theo)

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_137_TCDL_LH.pdf

Nội dung Tài liệu kèm theo Quyết định:

http://huongdanvien.vn/images/files/BDDK_HDV.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch